ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії та технології програмування кафедра Теорії та технології програмування кафедра

Теорії та технології програмування каф. Створена 1971, перейменована в каф. теорії та технології програмування 2004. Засн. та перший зав. – проф. В.Н.Редько. 2002 каф. очолив д-р фіз.-мат.наук, проф. М.С.Нікітченко. На каф. згодом в різні роки працювали проф. та д-ри наук: А.В. Анісімов, Ю.А. Бєлов, Б.В. Губський, М.І. Кратко, К.М. Лавріщева. Осн. напрям наук. досліджень каф.: теорет. та прикладна інформатика, основу якої становить композиційне програмування. В рамках цього напряму вдалося знайти вирішення низки проблем, що мають фундамент. значення для шляхів подальшого розвитку інформатики та інформац. технологій. Ведуться теорет. дослідження, на базі композиційних технологій розробляються інструментальні засоби підтримки: баз даних та знань в адаптивних технологіях програмування, логіко-мат. засобів специфікації програм, навчальних середовищ. Вирішення цих проблем закладає основу нового напряму інформатики – програмології – науки про програми та логіку програмування. На ниві програмології та її застосувань сформувалася міцна фундамент.-наук. школа світового рівня “Програмологія та її застосування” (1971). Нині на каф. працює 19 викл. та наук. співроб., з них 5 проф., д-рів фіз.-мат. наук та 7 канд. фіз.-мат. наук. На каф. виросла міцна наук. школа з великими міжн. творчими зв'язками. Вихованці каф. з Німеччини, Чехії, Словаччини, Індії та В‘єтнаму плідно працюють у своїх країнах. Каф. співпрацює з Техн. ун-том м. Кошиці (Словаччина), Техн. ун-том м. Острава (Чехія), Білорус. Держ. ун-том, Ягеллон. ун-том (Краків, Польща), ун-том ООН (Макао, Китай), Датським технічним ун-том (м. Лінгбі, Данія), ун-том м. Кіля (Німеччина), ун-том м. Амстердам (Голландія). Опубліковано 5 монографій, понад 20 навч. посіб. та підручник для студентів ф-ту кібернетики, понад 500 наук. статей у фахових виданнях. З 2004 проводиться щорічна конференція “Теорет. та прикладні аспекти побудови програмних систем (TAAPSD)”. На каф. постійно працює наук. семінар “Програмологія та її застосування” (наук. кер. проф. Нікітченко М.С.). Осн. праці: В.Н. Редько, І.А. Басараб, М.С. Нікітченко. Композиционные базы данных. К., 1992; В.Н. Редько, Ю.Й. Брона, Д.Б. Буй, С.А. Поляков. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови. К., 2001; В.Н. Редько, И.В. Сергиенко, А.С. Стукало. Прикладные программные системы. Архитектура. Построение. Развитие. К., 1992; Л.П.Лисовик. Теория трансдьюсеров. К., 2005–2007, 1–6 том. (серия “Математическое мышление”); М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Мат. логіка та теорія алгоритмів. К., 2008. <i>М.С.Нікітченко</i>

Биць Віктор Вікторович

 • Останні зміни:
11.03.1947

Місце народження: с. Карпівці, Чуднів. р-н, Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1970 закінчив мех.-мат. ф-т, відділення “Математика”, 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування Київ. ун-ту. Працював 1976 – ст. викл. каф. теорії програмування, 1985 – доц. тієї ж каф. 1990-98 – працював на каф. заг. інформатики. Працював заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >



Бойко Борис Іванович

 • Останні зміни:
11.04.1947

Місце народження: м. Яготин, Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
1970 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Доц. (з 1981) каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Волохов Віктор Миколайович

 • Останні зміни:
23.03.1953

Місце народження: с. Василівка, Ново-Азовський р-н, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив ф-т кібернетики, 1982 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування Київ. ун-ту. Працював в ун-ті на посадах: мол. наук. співроб. (з 1982), наук. співроб. проблемної НДЛ ІОЦ ун-ту (з 1986), асист. (з 1987); з 1997 доц. каф. теорії програмування.

Читати далі >



Дорошенко Анатолій Юхимович

 • Останні зміни:
16.05.1948

Місце народження: м. Черкаси .
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1978 – асп-ру Ін-ту кібернетики ім. В.М. Глушкова АН України. Працює на ф-ті кібернетики з 2001 за сумісн. на посаді проф. каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Зубенко Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
12.09.1952

Місце народження: с. Митлашівка, Драбів. р-н, Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1974 закінчив ф-т кібернетики, 1977– асп-ру каф. теорії програмування, 2000 – докт-ру ф-ту кібернетики Київ. ун-ту. З 1986 - доц. каф. теорії та технології  програмування.

Читати далі >



Кияшко Григорій Антонович

 • Останні зміни:
01.03.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчив ф-т кібернетики, 1975 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. обчислювальної математики Київ. ун-ту. Працював в ун-ті доц. (1980-2007) каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Кузенко Володимир Федорович

 • Останні зміни:
12.11.1948

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1971 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 1975 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. З 1988 доц. каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Лавріщева Катерина Михайлівна

 • Останні зміни:
27.03.1937

Місце народження: м. Ворошиловськ, тепер м. Ставрополь, Ставропол. край, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1959 закінчила фіз.-мат. ф-т Ставропол. ун-ту. 1970 – асп-ру Ін-ту кібернетики АН УРСР школи проф. Е.Л. Ющенко. Працює на каф. теорії та технології програмування з 1976 на посадах доц., проф.

Читати далі >



Лісовик Леонід Петрович

 • Останні зміни:
06.10.1948

Місце народження: м. Турійськ, Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Працював в ун-ті на посадах: асист. (з 1975), старш. викл. (з 1979), проф. (1992-2008) каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Нікітченко Микола Степанович

 • Останні зміни:
27.04.1951

Місце народження: м. Бердичів, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
У 1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування, 1992 – докт-ру ф-ту кібернетики. Працює в ун-ті з 1973, з 2002  проф. З 2002  зав. каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >



Омельчук Людмила Леонідівна

 • Останні зміни:
28.03.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
1999 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 2007 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії та технології програмування. з 2005 - асист. каф. теорії та технології програмування. ф-ту кібернетики Київ ун-ту.

Читати далі >



Панченко Тарас Володимирович

 • Останні зміни:
05.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Остання займана посада: доцент.
2001 закінчив ф-т кібернетики, 2005 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії та технології програмування Київ. ун-ту. Працює на каф. теорії та технології програмування з 2002, з 2009 - на посаді доц.

Читати далі >



Шкільняк Степан Степанович

 • Останні зміни:
24.05.1951

Місце народження: м. Тернопіль.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1977 - асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Працює в ун-ті з 1973,  з 1983  доц. каф. теорії та технології програмування.

Читати далі >




Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи