ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лісовик Леонід Петрович

06.10.1948

Місце народження: м. Турійськ, Волин. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Лісовик Леонід Петрович (06.10.1948, м. Турійськ, Волин. обл.), д-р. фіз.-мат. наук, проф. 1972 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту. 1974 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування. Працював в ун-ті на посадах: асист. (з 1975), старш. викл. (з 1979), проф. (1992-2008) каф. теорії та технології програмування. Канд. дис. “Алгоритмические вопросы алгебраической теории формальных языков” (1975); докт. дис. “Основы анализа макропреобразователей над размеченными деревьями” (1990) . Чл. правління спілки викл. і науковців України (1991–93), заст. гол. спец. вчен. ради по захисту дис. з алгебри і мат. логіки, чл. експертної ради ВАК України з мат. (1994–98). Наук. досягнення: створив метод жорстких множин і метод напівлінійного резервуара для розв'язку алгоритмічних проблем в алгебрі, теорії трансдьюсерів, теорії формальних мов і схематології; загальну аплікативну аксіоматичну теорію частково-неперервних і рекурсивних функцій, так зване дельта-числення. Розвинув теорію дескриптивних систем (дескриптологія). Довів розв'язність проблеми еквівалентності для металінійних унарних рекурсивних схем із засиланнями констант; нерозв'язність проблеми еквівалентності для скінченних підстановок на регулярній мові. Довів існування гніздової стекової (не контекстно-вільної) автоматної групи; будь-яка мова, яка розпізнається гніздовим стековим автоматом, розпізнається машиною Тюрінга з лінійно-обмеженою пам'яттю (позитивне розв'язання відомої проблеми з теорії формальних мов). Розвинув теорію обчислюваності (у термінах R-перетворювачів). Показав, що множина L – фрактальна, якщо вона ніде не щільна і задається скінченним R-перетворювачем. Розв’язав проблему Шарковського про співіснування циклів для неперервних перетворень n-мірного евклідового простору, n2. Довів розв’язність проблеми еквівалентності для скінченно-неоднозначних послідовнісних перетворювачів та нерозв’язність проблеми тотожності в алгебрі регулярних подій над прямим добутком вільної напівгрупи рангу два та нескінченної циклічної напівгрупи. Засн. напряму дискретних перетворювачів, результати його наук. досліджень широко відомі за кордоном, він має творчі наук. зв’язки з вченими із Німеччини, Фінляндії, США та ін. країн. Опубліковано 153 наук. роботи, 2 підруч., 1 монографію (з 6 книг), наук.-популярні книги. Осн. праці: Алгоритмы и формальные системы. К., 1981 (у співавт.); Теорія алгоритмів. К., 2003 (у співавт.); Теория трансдьюсеров. К., 2005-2007, 1–6 кн. (серия “Математическое мышление”). Словарні множини, Т.1, 2. К., 2008-2009; Стратегми та пстки науки. К., 2008; Консоліта. Т.1,2. К., 2009. Л-ра: Who is Who in the World (11, 12, 21 видання (1992, 1993, 2002)); Internation Biographical Dictionary ( 22 видання, 1992, Оксфорд).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи