ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нікітченко Микола Степанович

27.04.1951

Місце народження: м. Бердичів, Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1973 закінчив ф-т кібернетики Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру ф-ту кібернетики, каф. теорії програмування, 1992 – докт-ру ф-ту кібернетики. Працює в ун-ті з 1973 на посаді асист., з 1981 – старш. викл., з 1986  доц., з 2002  проф. З 2002  зав. каф. теорії та технології програмування. Канд. дис. “Семантико-синтаксичні структури програм” (1980), докт. дис. “Теорія інтегрованих композиційно-номінативних моделей програм” (2001). Розробив принципово нові мат. формалізми для побудови композиційно-номінативних моделей програм. Ці формалізми інтегрують на єдиній концептуальній платформі теорію програмування з мат. логікою та теорією алгоритмів. Розв'язано проблему А.П. Єршова про визначення та дослідження поняття абстрактної обчислюваності програм. Описано повні класи обчисл. функцій і композицій над даними різних рівнів абстракції і загальності. Вперше вирішено проблему побудови, аксіоматизації та дослідження ієрархії семантично орієнтованих композиційно-номінативних логік, які суттєво узагальнюють класичні на класи часткових, недетермінованих та інфінітарних предикатів. На основі запропонованої інтегрованої теорії розроблено нові методи побудови надійного програмного забезпечення сучас. інформ. технологій з широким та адекватним використанням логіко-алгоритмічних методів для перевірки його коректності та ефективності. Брав участь у багатьох міжн. конф. у різних країнах світу (Амстердам, Варшава, Гамбург, Кіль, Копенгаген, Москва, Мюнстер, Новосибірськ). Один з організаторів міжн. конф. “Теорет. та прикладні аспекти побудови програмних систем” (TAAPSD). Чл. програмного комітету Міжн. конгресу з формальних методів (Франція, 1999), конф. VDM’90. Чл. програмного комітету Міжн. конференцій з баз даних та інформ. систем (ADBIS), ред. колегії “Журн. з логічного та алгебраїчного програмування” (The Journal of Logic and Algebraic Programming, видавництво ELSEVIER), Європ. асоціації теорет. комп’ют. наук (EATCS) та Асоціації символьної логіки (ASL). В 1992–96 - був співгол. Укр. відділення комп’ютерного тов-ва IEEE. Працював в Міжн. Ін-ті інформ. технологій Ун-ту Об’єднаних Націй (UNU/IIST, 1996) та запрошеним проф. Датського техн. ун-ту (DTU, 1997–98). Бере участь в міжн. проектах INTAS (The International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the Independent States of the Former Soviet Union). Лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (2003). Автор 160 наук. та навч.-метод. праць, в т. ч. 1 підруч., 2 монографій. Осн. праці: Композиционные базы данных. К., 1992 (у співавт.); Мат. логіка. К., 2003 (у співавт.); Мат. логіка та теорія алгоритмів: підруч. К., 2008(у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи