ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики кафедра Теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики кафедра

Створена в 1962 в результаті відокремлення від каф. мат. аналізу та теорії ймовірностей. Першим зав. каф. був проф. Й.І.Гіхман, першими співроб. каф. – доц. А.В.Скороход, асист. М.Й.Ядренко, М.П.Слободенюк, А.Я.Дороговцев, І.І.Єжов. Каф. є спадкоємницею каф. алгебри і теорії ймовірностей (1949–1954), мат. аналізу, алгебри та теорії ймовірностей (1954–1959), мат. аналізу та теорії ймовірностей (1959–1962), якими до 1958 р. керував академік Б.В.Гнєденко. З 1966 по 1998 каф. очолював М.Й.Ядренко. В 1998–2003 рр. каф. керував проф. Ю.В.Козаченко. З грудня 2003 каф. зав. проф. Ю.С.Мішура. Каф. завжди уважно стежила за тенденціями розвитку науки та мат. освіти і ставила питання про створення нових спеціалізацій та модернізацію навч. планів і програм. З ініціативи каф. у 1955 р. було розпочато читання курсу «Програмування для швидкодіючих лічильних машин» і створено перший в СРСР підручник з програмування, автори: Б.В.Гнєденко, В.С.Королюк, К.Л.Ющенко. В 1958 р. було створено нову спеціалізацію «теорія ймовірностей та мат. статистика». В 1967–1969 рр. разом з каф. алгебри каф. створила навч. план зі спеціальності «мат. кібернетика». В 1969 р. розпочато підготовку фахівців з нових спеціалізацій «Прикладна мат. статистика», «Методи оптимізації та дослідження операцій». В 1995 з ініціативи каф. в Держ. реєстрі з’явилась спеціальність «Статистика»; в 1996/97 навч. р. мех.-мат. ф-т розпочав підготовку (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) з цієї спеціальності за спеціалізаціями актуарна та фінансова мат., мат. економіка та економетрика, прикладна статистика. Внесок каф. у розвиток таких напрямів сучасної теорії випадкових процесів як теорія стохастичних диф. рівнянь, граничні теореми теорії випадкових процесів та методи аналізу складних стохастичних систем, теорія випадкових полів є визначальним. Нині на каф. здійснюються інтенсивні досл. з стохастичного аналізу, статистики випадкових процесів і полів, актуарної та фінансової мат. З 1970 р. ун-т видає наук. журнал «Теорія ймовірностей та мат. статистика», який перевидається Американ. Мат. Т-вом. Каф. виконувала прикл. дослідження за темами: проблеми безпеки атомних станцій, обробка телеметричної інформації, проблеми екологічної безпеки, теорії надійності, функціонування фінансових ринків. В 1997–2008 рр. каф. розробляла разом зі Стокгольмським, Малардаленським (Швеція), Ґельсінським (Фінляндія), Католицьким ун-том Лювена (Бельгія), ун-том Кельна (Німеччина), Егейським ун-том (Греція) Ужгородським та Ніжинським ун-тами Європейські TEMPUS-TACIS освітні проекти «Статистичні аспекти економіки», «Покращення економіко-мат. освіти в Україні», «Навчальні курси для актуаріїв та фінансових аналітиків». При кафедрі працює Навчальний центр для актуаріїв та фінансових аналітиків. Відкрито магістерську програму «Актуарна та фінансова математика». При кафедрі працює технічний комітет ТК-70 «Математичні методі в статистиці». Кафедра підтримує постійні міжнародні зв’язки з університетами Європи, США, Канади та Австралії. Л-ра: Механіко-математичному факультету – 70. – К., 2010.; Борис Володимирович Гнєденко – фундатор к-ри теорії ймовірностей в Київському ун-ті // Теорія ймовірн. та мат. статист. – 1997, Вип. 56. Ю.С. Мішура

Василик Ольга Іванівна

 • Останні зміни:
08.09.1975

Місце народження: с. Білка Городенківського району Івано-Франківської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис.: «Випадкові процеси з класів V(φ, ψ)» (2003). У Київ. ун-ті: 2000–01 інж., 2001–06 асист., з 2006 доц. каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Читає курси з актуарної математики, вибіркових обстежень.

Читати далі >Гіхман Йосип Ілліч

 • Останні зміни:
26.05.1918- 30.07.1985

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, член-кор. НАН УРСР.
Закінчив Київ. ун-т (1939). У Київ. ун-ті працював упродовж 1947-1966 на посаді доц., проф. (1959), зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1964). Разом з япон. математиком Іто є творцем нового важливого напряму в теорії випадкових процесів – теорії стохастичних диф. рівнянь. Створив перший в СРСР підручник «Введение в теорию случайных процессов» у співавторстві з Скороходом А.В., перекладений багатьма мовами. Зробив вагомий внесок в розвиток мат. освіти на мех.-мат. ф-ті. Читав курси мат. аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, теорії чисел, теорії інтегральних рівнянь, сприяв розробці і впровадженню нового курсу «Теорія міри та інтегралу».

Читати далі >Гнєденко Борис Володимирович

 • Останні зміни:
01.01.1912- 27.12.1995

Місце народження: м. Ульяновск, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Саратов. ун-т (1930), асп-ру Москов. ун-ту (1937). Працював в Москов. ун-ті (1937–1945), в Ін-ті мат. АН УРСР (1945–1960), Львів. та Київ. ун-тах. У 1949 очолив каф. алгебри та теорії ймовірностей в Київ. ун-ті. В Київ. ун-ті створив підручник «Курс теории вероятностей» (1950), який витримав 9 видань рос., 11 нім., 6 англ. мовою, перекладений також укр., кит., япон., угор., польськ., болг., румун. мовами. Зробив вагомий внесок у розвиток мат. освіти в ун-ті. Запросив до викладання в ун-ті відомих математиків і педагогів Г.Є.Шилова, Л.А.Калужніна, В.М.Глушкова. В 1956 разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко, розпочав читання лекцій з програмування для швидкодіючих обчисл. машин; у 1961 створив перший в СРСР підручник «Элементы программирования» (спільно з В.С. Королюком, К.Л. Ющенко). У 1958 орг. на мех.-мат. ф-ті спеціалізацію «Теорія ймовірностей та мат. статистика» з спец. навч. планом. Активно залучав студентів до проведення серйозних наук. досліджень.

Читати далі >Голомозий Віталій Вікторович

 • Останні зміни:
09.09.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив із відзнакою мех.-мат. ф-т Київського університету (2007). В университеті з 2010 р. – асистент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Викладає курси «Математика фінансів», «фінансовий аналіз», «основи теорії фінансів», «математична економіка», «теорія ймовірностей», «додаткові розділи теорій ймовірностей», «регресійний аналіз», «комп’ютерна статистика» та інші. Наукові інтереси: теорія відновлення, стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова. Канд. дис.: «Ергодичність та стійкість майже однорідних ланцюгів Маркова» (2011).

Читати далі >Гусак Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
03.05.1937

Місце народження: с. Велятино, Чехословаччина, тепер – Хустський район Закарпатської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив фіз.-мат. ф-т Ужгород. ун-ту (1959). У 1963 закінчив асп-ру при Ін-ті мат. АН УРСР. З 1964 постійно працює в Ін-ті мат., з 1991 проф. за спеціальністю теорія ймовірностей та мат. статистика. Упродовж 1965–1968 рр., за сумісництвом, працював на мех.-мат. ф-ті Київ. ун-ту. З 1998 до сьогодні працює, за сумісництвом, на посаді проф. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики мех.-мат. ф-ту Київ. нац. ун-ту. У 1965-1969 читав лекції з мат. аналізу, а також спец. курс з теорії процесів з незалежними приростами. З 1998 викладає спец. курси з теорії випадкових процесів, і з теорії межових задач для випадкових блукань та процесів. Сфера наук. інтересів – вивченням розподілу межових функціоналів для звичайних процесів з незалежними приростами, а з 1970 – для процесів на скінченних ланцюгах Маркова. Розвинув факторизаційно-проекційний метод досл. межових задач для процесів з незалежними приростами і для напівмарковських процесів, а також метод матричної факторизації для процесів на ланцюгах Маркова. З 1998 займається дослідженням межових задач для процесів ризику і застосуванням результатів вивчення розподілу межових функціоналів для процесів з незалежними приростами в теорії ризику. Канд. дис.: «К асимптотике распределения времени первого выхода однородного процесса с независимыми приращениями» (1964).

Читати далі >Єжов Ігор Іванович

 • Останні зміни:
04.01.1939- 09.02.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1961). Працював в Київ. ун-ті від 1962 до 1974 на посадах асист., ст. виклад., доц., проф. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики. З 1975 працює в Ін-ті мат. АН УРСР. Наук. досл. сконцентровані на вивченні марковських та напівмарковських процесів. Ввів і повністю описав важливі класи таких процесів: марковські процеси однорідні по другій компоненті, ланцюги Маркова з напівмарковським втручанням випадку; запропоновані та досліджені модифікації гіллястих та напівмарковських процесів; для випадкових блукань одержано формули подвійності. Розробив теорію систем обслуговування загального вигляду.

Читати далі >Карташов Микола Валентинович

 • Останні зміни:
18.10.1952

Місце народження: м. Очаків Миколаївської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т (1975) і асп-ру (1978) Київ. ун-ту. Асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1978–87), доц. (1987–89) і проф. (з 1989 до сьогодні) цієї ж каф. Підготував 10 канд. наук. Осн. напрями наук. діяльності: теорія стійкості та ергодичності стохастичних процесів марковського типу та її застосування. Канд. дис.: «Количественные оценки скорости сходимости в теореме восстановления и их применение в теории массового обслуживания» (1978); докт. дис.: «Равномерные предельные теоремы для эргодических случайных процессов» (1985). Опублікував понад 100 наук. праць, у тому числі монографію «Strong Stable Markov Chains», VSP-Utrecht/TBiMC-Kiev (1996).

Читати далі >Козаченко Юрій Васильович

 • Останні зміни:
01.12.1940

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. факультет Київ. ун-ту (1963), аспірантуру при Інституті математики АН України (1967). Канд. дис.: «О равномерной сходимости стохастических интегралов, рядов и свойствах непрерывности случайных полей» (1968), докт. дис.: «Случайные процессы в пространствах Орлича. Свойство траектории, сходимость рядов и интегралов» (1985). У Київ. ун-ті: з 1967 асист. (1967-1968), старш. викл. (1968-1976), доц. (1976-1987), проф. (1987-1998), зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1998-2003), з 2003 року – професор. Читав осн. та спец. курси з теорії ймовірностей, мат. статистики, теорії випадкових процесів, теорії просторів Орлича випадкових величин, вейвлет-аналізу, теорії комп’ютерного моделювання випадкових процесів. Осн. напрямки наук. діяльності: теорія випадкових процесів.

Читати далі >Королюк Володимир Семенович

 • Останні зміни:
19.08.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т в 1950. З 1954 працює в Ін-ті математики; працював в ун-ті на к-рі теорії ймовірностей та мат. статистики за сумісництвом (1954-1992). Зробив вагомий внесок в розвиток мат. освіти в ун-ті. В 1954-1958 вперше читав курс програмування; разом з Б.В.Гнєденко та К.Л.Ющенко створив перший в СРСР підручник з програмування «Программирование для быстродействующих вычислительных машин» («Наука», 1960); разом з Л.А.Калужніним керував наук. семінаром з теорії програмування; створив підручник «Алгоритми і мат. машини» («Рад. школа»). Читав осн. курси з теорії ймовірностей, спец. курси з мат. статистики, теорії випадкових процесів, теорії надійності. Створив навч. посібник «Стохастичні моделі систем» («Либідь», 1993).

Читати далі >Кулик Олексій Михайлович

 • Останні зміни:
27.05.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
У Київ. ун-ті працює з 2006 на посаді проф. кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики. Читає спец. курси «Теорія випадкових процесів», «Граничні теореми теорії випадкових процесів», «Нескінченновимірний аналіз та статистика випадкових процесів». та спец. курси з нелінійного аналізу та мат. економіки. Осн. напрямки наук. діяльності – теорія випадкових процесів, граничні теореми, теоретична статистика. Канд. дис.: «Випадкові оператори та стохастичні інтегральні рівняння» (1996). Докт. дис.: «Випадкові процеси з гладкими розподілами» (2005).

Читати далі >Леоненко Микола Миколайович

 • Останні зміни:
01.09.1951

Місце народження: с. Любимівка Херсонської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1973). Асист. каф. мат. аналізу та мат. фізики радіофіз. ф-ту (1977-1980), асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики мех.-мат. ф-ту (1980–1982), доц. (1982–1991), проф. (1991–2002) цієї ж каф. З 2000 р. – лектор, а з 2003 р. до сьогодні – виклад. Кардіфського ун-ту (Великобританія). Підготував 17 канд. наук. Осн. напрями наук. діяльності: статистичний аналіз випадкових процесів та полів, граничні теореми для функціоналів від випадкових полів, спектральна теорія випадкових полів, параметричні моделі турбулентності, диф. рівняння з випадковими початковими умовами, фінансова мат., дифузійні процеси із стрибками та аномальні дифузії, Пірсонівські дифузії, мультифрактальні випадкові процеси. Канд. дис.: «Центральная предельная теорема для некоторых классов случайных полей» (1975). Докт. дис.: «Предельные теоремы для функционалов от однородных изотропных случайных полей и смежные вопросы» (1990).

Читати далі >Майборода Ростислав Євгенович

 • Останні зміни:
07.04.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. держ. ун-т (1983) і асп. при ньому (1986). З 1986 – наук. співроб., доц., проф. каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної мат. Осн. напрями наук. діяльності: статистичний аналіз сумішей, статистика неоднорідних даних, мат. моделювання у біології та психології. Канд. дис.: «Эмпирические производящие фукции моментов случайных векторов» (1986), докт. дис.: «Непараметрична статистика неоднорідних спостережень» (1994). Був науковим керівником канд. дис. О.О.Кубайчук, Д.І. Похилько, Г.В. Шуренкова, А.Ю. Рижова. Є членом спеціалізованих рад Д 26.001.37 (диф. рівн., теор. ймов. та мат. статист.) та Д 26.001.42 (геологічна інформатика).

Читати далі >Масол Володимир Іванович

 • Останні зміни:
06.12.1947

Місце народження: м. Ніжин Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор .
Закінчив Київ. держ. ун-т у 1970 (спеціальність математика). Ст. наук. співроб. наук.-досл. частини ун-ту (1982–1986); заст. зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики з наук. роботи (1983–1986). Зав. лаб. СКБ «Спектр» при Київ. ун-ті (1986–1995); наук. керівник (1990–1995) і дир. СКБ «Спектр» (1986–1995) на громадських засадах. Провідний наук. співроб. НДЧ при каф теорії ймовірностей та мат. статистики (1995–2001), проф. (за сумісництвом) каф. теорії ймовірностей та мат. статистики з 2001.

Читати далі >Моклячук Михайло Павлович

 • Останні зміни:
28.09.1948

Місце народження: с. Рожична Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1972). Канд. дис.: «Некоторые задачи линейного прогнозирования однородных случайных полей» (1977), докт. дис.: «Оцінки функціоналів від стохастичних процесів та випадкових полів» (1995). У Київ. ун-ті: 1976–82 асист., 1982–87 старш. викл., 1987–98 доц., з 1998 проф. кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики. Розробив і читає лекції з нормат. курсів «Теорія ймовірностей, випадкові процеси та мат. Статистика», «Теорія вибору та прийняття рішень», «Негладкий аналіз і оптимізація», «Методи оптимізації та варіаційне числення», спец. курси.

Читати далі >Оленко Андрій Якович

 • Останні зміни:
18.06.1966

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т (1988). Асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1991–1995), доц. цієї ж каф. (1995-2007), з 2007 старший лектор університету Ла Троб, Мельбурн, Австралія. Осн. напрями наук. діяльності: спектральна та кореляційна теорія випадкових полів, граничні теореми для полів з сильною залежністю, вейвелет-зображення випадкових процесів, прикладна статистика. Канд. дис.: «Некоторые вопросы корреляционной и спектральной теории случайных полей» (1991).

Читати далі >Пономаренко Олександр Іванович

 • Останні зміни:
09.05.1942

Місце народження: м. Улан-Батор, Монголія.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т (1965), асп-ру при ньому (1969). З 1967 працює в Київ. ун-ті – асист., ст. виклад., а з 1971 – доц. мех.-мат. ф-ту Київ. ун-ту. Осн. напрями наук. діяльності: теорія ймовірностей та статистика випадкових процесів і полів, стохастичний аналіз, прикладний системний аналіз в соціогуманітарних науках; теорія узагальнених випадкових функцій на алгебраїчно-топологічних структурах та їх спектральний аналіз. Канд. дис.: «Некоторые вопросы корреляционной теории случайных полей на группах» (1969). Один із засновників нової для України мат. спец. «Статистика» та автор навч. планів і програм цієї спеціальності. Один із засновників освітньо-досл. організації «Економіко-мат. Центр». Почесний Соросівський доц. Керував низкою міжнар. освітніх проектів.

Читати далі >Прокопенко Леонід Миколайович

 • Останні зміни:
31.10.1934- 04.02.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т в 1957. В ун-ті з 1957 по 1969: асп., асист., ст. виклад., доц. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики. Осн. напрямки наук. діяльності: функціональний аналіз, дослідження операторів другого порядку, рівняння мат. фізики.

Читати далі >Ральченко Костянтин Володимирович

 • Останні зміни:
05.03.1984

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (2007). У Київ. ун-ті з 2011 асист. кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики.

Читати далі >Сiльвестров Дмитро Сергiйович

 • Останні зміни:
14.02.1947

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1968) та асп-ру. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1969). Виклад. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1969–1970), ст. виклад. цієї ж каф. (1970–1974), проф. цієї ж каф. (1974–1992); наук. керівник лаб. дослідження операцій (1980–1985) та СКБ «Спектр» при Київ. ун-ті з розробки статистичного програмного забезпечення (1985–1989).

Читати далі >Сахно Людмила Михайлівна

 • Останні зміни:
05.06.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. держ. ун-ту (1987) та асп. на каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1990). Мол. наук. співроб. СКБ «Спектр» при Київ. ун-ті (1991–1994), наук. співроб. СКБ «Спектр» (1994–1997), наук. співроб. НДЧ при каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1997-2006), ст. наук. співроб. з 2006 до сьогодні.

Читати далі >Шевченко Георгій Михайлович

 • Останні зміни:
20.05.1979

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив Київ. ун-т (2001). Асист. каф. мат. аналізу (2003–2005), каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (2005–2008), доц. цієї ж к-ри (2008-2010), докторант цієї ж кафедри з 2010.

Читати далі >Шкляр Сергій Володимирович

 • Останні зміни:
09.06.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: науковий співробітник.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Шевченка (2002) та асп. на каф. матем. аналізу (2005). Мол. наук. співроб., потім наук співроб. НДІ радіаційного захисту (2005-1010). Мол. наук. співроб. (2010-2012), потім наук співроб. (з 2012 по ц.ч.) НДЧ при каф. теор. ймовір., статист. та актуарної математики.

Читати далі >Шуренков Валентин Михайлович

 • Останні зміни:
18.02.1947- 16.05.1994

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1970), асп-ру. при ньому (1973). Працював в Ін-ті мат. АН УРСР. У 1973–1992 працював в ун-ті за сумісництвом.

Читати далі >Ядренко Михайло Йосипович

 • Останні зміни:
16.04.1932- 28.09.2004

Місце народження: с. Дрімайлівка Куликівського району Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київ. ун-т (1955) і асп-ру. при ньому (1958). Пед. діяльність в ун-ті розпочав у 1956, працював на посадах асист., ст. виклад., доц., з 1966 – в.о. проф., 1966–1999 – зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, з 1999 – проф. каф. Член-кор. НАН України з 1990.

Читати далі >Яковенко Тетяна Олександрівна

 • Останні зміни:
14.04.1979

Місце народження: м. Богуслав, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: молодший науковий співробітник.
Закінчила мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2002), асп-ру. при ньому (2005). Мол. наук. співроб. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики з 2005 до сьогодні.

Читати далі >Ямненко Ростислав Євгенійович

 • Останні зміни:
12.02.1981

Місце народження: с.Хотів Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. нац. ун-ту (2002), асп-ру. при ньому (2006). З 2002 р. асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики, з 2008 р. доцент каф. теорії ймовірностей, статистики та актуарної мат.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи