ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гіхман Йосип Ілліч

26.05.1918- 30.07.1985

Місце народження: м. Умань Черкаської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, член-кор. НАН УРСР.

Закінчив Київ. ун-т (1939). У Київ. ун-ті працював упродовж 1947-1966 на посаді доц., проф. (1959), зав. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики (1964). Разом з япон. математиком Іто є творцем нового важливого напряму в теорії випадкових процесів – теорії стохастичних диф. рівнянь. Створив перший в СРСР підручник «Введение в теорию случайных процессов» у співавторстві з Скороходом А.В., перекладений багатьма мовами. Зробив вагомий внесок в розвиток мат. освіти на мех.-мат. ф-ті. Читав курси мат. аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, теорії чисел, теорії інтегральних рівнянь, сприяв розробці і впровадженню нового курсу «Теорія міри та інтегралу». Канд. дис.: «Динамічні системи під дією випадкових сил» (1942). Докт. дис.: присвячена процесам Маркова і задачам мат. статистики (1956). Лауреат премії АН УРСР ім. М.М. Крилова (1970), Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки (1982). Осн. праці: Стохастические дифференциальные уравнения. – К.: Наук. думка, 1968 (у співавт.); Стохастические дифференциальные уравнения и их применения. – К.: Наук. думка, 1982. (у співавт.); Теория случайных процессов. У 3-х т. – К.: Наук. думка, 1971-1975 (у співавт.); Введение в теорию случайных процессов. – М.: Наука, 1965. (у співавт.); Теория вероятностей и математическая статистика. – К.: Вища школа, 1979, 1988. Л-ра.: Скороход А.В., Ядренко М.Й. Й.І.Гіхман: короткий огляд наукової та педагогічної діяльності // Теорія ймовірностей та математична статистика; Yu.Linkov and M.Yadrenko Тo the 80th Birthday of Josif I. Gikhman // Theory of Stochastic Procisses, V.4 (20). – 1998. 

Автор: М.Й. Ядренко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи