ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гнєденко Борис Володимирович

01.01.1912- 27.12.1995

Місце народження: м. Ульяновск, РФ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Саратов. ун-т (1930), асп-ру Москов. ун-ту (1937). Працював в Москов. ун-ті (1937–1945), в Ін-ті мат. АН УРСР (1945–1960), Львів. та Київ. ун-тах. У 1949 очолив каф. алгебри та теорії ймовірностей в Київ. ун-ті. В Київ. ун-ті створив підручник «Курс теории вероятностей» (1950), який витримав 9 видань рос., 11 нім., 6 англ. мовою, перекладений також укр., кит., япон., угор., польськ., болг., румун. мовами. Зробив вагомий внесок у розвиток мат. освіти в ун-ті. Запросив до викладання в ун-ті відомих математиків і педагогів Г.Є.Шилова, Л.А.Калужніна, В.М.Глушкова. В 1956 разом з В.С.Королюком та К.Л.Ющенко, розпочав читання лекцій з програмування для швидкодіючих обчисл. машин; у 1961 створив перший в СРСР підручник «Элементы программирования» (спільно з В.С. Королюком, К.Л. Ющенко). У 1958 орг. на мех.-мат. ф-ті спеціалізацію «Теорія ймовірностей та мат. статистика» з спец. навч. планом. Активно залучав студентів до проведення серйозних наук. досліджень. Під його керівництвом ще в студентські роки розпочали наук. діяльність майбутні акад. А.В.Скороход, В.С.Королюк, В.С.Михалєвич, І.М.Коваленко. Створив в Київ. ун-ті наук. школу з теорії ймовірностей. Осн. наук. діяльність стосуються граничних теорем теорії ймовірностей, теорії масового обслуговування та теорії надійності, мат. статистики, історії мат. Відзначений премією імені П.Л.Чебишева АН СРСР (1949). Канд. дис.: «О некоторых результатах по теории безгранично-делимых распределений» (1937). Докт. дис.: «Теорія підсумування варіаційного ряду та властивості його максимального члена» (1941).
Автор понад 1000 наук. праць.

Осн. праці: Предельные распределения для сумм независимых случайных величин. – М.; Л., ГТТИ, 1949 (у співавт.). Л-ра.: Борис Владимирович Гнеденко. – К.: Ин-т математики, 2002; Ядренко М.Й. Борис Володимирович Гнєденко – фундатор к-ри теорії ймовірностей в Київ. ун-ті // Теор. ймов. та мат. статистика. – 1997, Вип.56; Королюк В.С. Асимптотический анализ в граничных задачах для случайных блужданий (ист. очерк) // Теор. ймовір. та мат. статистика. – 1997, Вип. 56; Коваленко И.Н. Обзор работ Б.В.Гнеденко по мат. статистике, теории обслуживания и теории надежности // Теор. ймовір. та мат. статистика. – 1997, Вип. 56.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи