ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Королюк Володимир Семенович

19.08.1925

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив Київ. ун-т в 1950. З 1954 працює в Ін-ті математики; працював в ун-ті на к-рі теорії ймовірностей та мат. статистики за сумісництвом (1954-1992). Зробив вагомий внесок в розвиток мат. освіти в ун-ті. В 1954-1958 вперше читав курс програмування; разом з Б.В.Гнєденко та К.Л.Ющенко створив перший в СРСР підручник з програмування «Программирование для быстродействующих вычислительных машин» («Наука», 1960); разом з Л.А.Калужніним керував наук. семінаром з теорії програмування; створив підручник «Алгоритми і мат. машини» («Рад. школа»). Читав осн. курси з теорії ймовірностей, спец. курси з мат. статистики, теорії випадкових процесів, теорії надійності. Створив навч. посібник «Стохастичні моделі систем» («Либідь», 1993). Осн. наук. праці стосуються теорії випадкових процесів, граничних теорем для випадкових процесів, знаходження точних та асимптотичних розподілів в непараметричних задачах статистики. Розвинув метод асимптотичного аналізу в граничних задачах для випадкових блукань; побудував ефективні алгоритми спрощення аналізу стохастичних систем та випадкових еволюцій, основані на розв’язку проблеми сингулярного збурення операторів (1962-1992).

 Осн. праці: «Граничные задачи для сложных пуассоновских процессов» («Наукова думка». 1975), «Мат. основы фазового укрупнения сложных систем» («Наукова думка», 1978, спільно з А.Ф.Турбіним), «Аналитические проблемы асимптотики вероятностных распределений» («Наукова думка», 1981, спільно з Ю.В.Боровських), «Мартингальная аппроксимация» («Наукова думка», 1997, спільно з Ю.В.Боровських), «Полумарковские случайные эволюции» («Наукова думка», 1992, спільно з А.В.Свіщуком), «Случайные перманенты» («Наукова думка», 1993, спільно з Ю.В.Боровських). Лауреат Держ. премії УРСР (1978), Держ. премії України (2003), лауреат премій НАН України імені М.М.Крилова (1976) та імені В.М.Глушкова (1988). Літ-ра про персоналію: 1. Exploring Stochastic Laws. Festschrift in Honour of 70th Birthday of V.S.Korolyuk / Ed. A.V.Skorokhod, Utrecht, 1995. – 490 c. 

Автор: Ю.С.Мішура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи