ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Леоненко Микола Миколайович

01.09.1951

Місце народження: с. Любимівка Херсонської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту (1973). Асист. каф. мат. аналізу та мат. фізики радіофіз. ф-ту (1977-1980), асист. каф. теорії ймовірностей та мат. статистики мех.-мат. ф-ту (1980–1982), доц. (1982–1991), проф. (1991–2002) цієї ж каф. З 2000 р. – лектор, а з 2003 р. до сьогодні – виклад. Кардіфського ун-ту (Великобританія). Підготував 17 канд. наук. Осн. напрями наук. діяльності: статистичний аналіз випадкових процесів та полів, граничні теореми для функціоналів від випадкових полів, спектральна теорія випадкових полів, параметричні моделі турбулентності, диф. рівняння з випадковими початковими умовами, фінансова мат., дифузійні процеси із стрибками та аномальні дифузії, Пірсонівські дифузії, мультифрактальні випадкові процеси. Канд. дис.: «Центральная предельная теорема для некоторых классов случайных полей» (1975). Докт. дис.: «Предельные теоремы для функционалов от однородных изотропных случайных полей и смежные вопросы» (1990). У 1997 р. отримав звання Соросівського проф. Член редколегій журналів «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Random Operators and Stochastic Equations», «Mathematical Сommunications» та «Information Technology for Economics and Management». Член Американ. мат. тов-ва та Лондон. мат. тов-ва.

Автор понад 200 наук. праць, у т. ч. 2 монографій: «Limit Theorems for Random Fields with Singular Spectrum», Kluwer Academic Publishers (1999), «Statistical Analysis of Random Fields», Kluwer Academic Publishers (1989) (у співавторстві), та навч. посібника «Теоретико-ймовірнісні методи в економіці та фінансовій математиці», К. Інформтехніка, (1995) (у співавт.). Лауреат премії імені М.М.Крилова НАН України (1993) (у співавт.).

Автор: Ю.С.Мішура

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи