ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стражеско Микола Дмитрович

17.12.1876- 22.06.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1899) і залишений працювати на каф. спец. патології і терапії під керівництвом В.П. Образцова. В 1901 стажувався в клініках Парижа, Берліна, Мюнхена; в 1902-1904 – в лабораторії І.П. Павлова в С.-Петербурзі, де захистив дис. на здобуття вченого ступеня доктора медицини за темою: «К физиологии кишок» (1904). 1905-08 – ординатор, 1908-1915 - асистент терапевт. факульт. к-ки Ун-ту св. Володимира. Одночасно з 1910 – зав. каф. спец. патології і терапії Київськ. жіночого мед. ін-ту. Брав участь у наданні мед. допомоги під час Першої світ. війни (1914-18). В 1917-19 – зав. каф. лікар. діагностики Ун-ту св. Володимира. В 1919-22 – зав. каф. терапії Новорос. ун-ту. Зав. каф. лікар. діагностики (1922-27) і госпітальн. терапевт. клініки (1927-37) Київськ. мед. ін-ту. 1936 організував Укр. НДІ клінічної медицини (нині Київськ. НДІ кардіології ім. М.Д. Стражеско). Створив велику терапевт. школу. 1909 разом з В.П. Образцовим описав клінічні ознаки тромбозу вінцевих артерій серця, заклав основи вчення про інфаркт міокарда. Автор понад наук. 100 праць в галузі патології органів кровообігу і травлення, гематології, алергології, дослідження хронічних інфекцій, ранового сепсису. Особливу увагу приділяв вивченню серцево-судин. захворювань, описав деякі синдроми і симптоми при цих захворюваннях. Разом з В.Х. Василенком розробив класифікацію недостатності кровообігу. Науково обґрунтував теорію ревматизму як інфекц.-алергічн. захворювання стрептококової етіології; багато зробив для формування функціональн. напряму у кардіології в Україні. Нагороджений орденами Св. Станислава II і III ст., Анни III ст.; орденами Леніна (двічі), Трудового Червоного Прапора. Герой Соціалістичної Праці (1947).

Осн. праці: Атлас клинической гематологи. К., 1940; О показаниях и противопоказаниях к переливанию крови. К., 1944; Основы физической диагностики заболеваний брюшной полости: Пособие для врачей и студентов. К., 1951; Избранные труды. К. 1955-1956. Л-ра: Калита В.Т. Микола Стражеско. К. 1977; Грандо О.А. Визначні імена в історії української медицини. К., 1997; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). – К., 2001.

Арх.: ДАК. Ф. 16. Оп. 465. Спр. 4816.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи