ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цицурін Федір Степанович

12.06.1814- 19.12.1895

Місце народження: м. Бірюч Воронезької губ. .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.

1835 закінчив мед. ф-т Харків. ун-ту. 1839 продовжив навчання в проф. ін-ті Дерпт. ун-ту, де захистив дис. на здобуття вченого ступеня д-ра медицини за темою: «О брюшном тифе» (1841). Вивчав організацію лікар. справи і методику викладання медицини в ун-тах Німеччини, Англії, Франції, Італії і Швейцарії. 1844-57 - зав. каф. терапевт. клініки з семіотикою та каф. спец. терапії, 1847-50 — декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира. Ініціював відкриття при ун-ті амбулаторії. 1847 брав активну участь у боротьбі з епідемією холери в Києві. 1857-61 – президент Варшав. мед. академії. Згодом - провідний військ. адміністратор: чл. Військ.-мед. вч. ком-ту, дир. Мед. деп-ту. Військ. мін-ва (1862-67), чл. Гол. Військ.-госпітал. ком-ту і Мед. ради Мін-ва внутр. справ (1865-81). З 1865 – лейб-медик імп. Олександра II. Брав участь у створенні й діяльності «Общества попечения о ранених и больных воинах». Почесн. і дійсн. чл. вітчизн. та інозем. ун-тів та тов-в, зокрема Дерпт. ун-ту, Вілен., Варшав. та Київ. мед. тов-в, Дрезден. Тов-ва лікарів та ін. Створив раціонал. систему викладання внутр. хвороб як основи клініч. підготовки лікарів. Перший київ. проф.-терапевт, один із організаторів вищої мед. освіти в Києві.

 Осн. праці: Вступление к курсу специальной патологии, семиотики и клиники внутренних болезней. К., 1845; Отчет о холерной эпидемии в Киеве в 1847 г., составленный профессорами А.П. Вальтером, Н.И. Козловым и Ф.С. Цицуриным. К., 1848. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / В.С. Иконников К., 1884; Історія Київського університету. К., 1959; Жуковський Л.Г. Ф.С. Цицурин – первый киевский проф.-терапевт // Врачебное дело. 1952, №6; О. Грандо. Визначні імена в історії української медицини. К., 1997; Петров Ф.А. Формирование системы университетского образования в России. Т.4. Ч. 1. М., 2003.

 Арх.: Ін-т рукопису НБУВ. Ф. 198. Спр. 1-49; Ф. V, Спр. 3485-3487; Ф. VIII, Спр. 2489-2496.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи