ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Терапії госпітальної кафедра і клініка Терапії госпітальної кафедра і клініка

Організована 1849 під назвою «каф. спеціальної патології і терапії з госпітальною клінікою» на базі Київського військового госпіталю. Її першим керівником був проф. С.П. Алфер’єв. З 1855 госпітальною клінікою завідував проф. Ф.Ф. Мерінг. Реформування викладання клінічних дисциплін в Ун-ті розпочав проф. В.Т. Покровський (зав. к-ки 1866-77), який запропонував перейти від теоретичного до наочного викладання за типом клінічних лекцій. Він розробив нові навчальні програми для студентів 3-5-го курсів. 1878-1903 каф. з клінікою очолював авторитетний лікар і відомий громадський діяч у галузі медицини проф. К.Г. Трітшель. Під його керівництвом в к-ці успішно розвивалась діагностика порушень функцій шлунку; вивчались питання захворювань кишечнику; проводились бактеріологічні дослідження; поширювався досвід роботи по організації боротьби з туберкульозом тощо. З 1893 каф. керував В.П. Образцов, де виконав серію новаторських робіт, результатом яких було створення методу дослідження черевної порожнини, що згодом отримав назву методичної, глибокої, ковзної пальпації. Він описав також ряд супроводжуючих пальпацію акустичних феноменів; широко застосовував спосіб безпосередньої аускультації серця вухом, який дозволяв виявити складну серцеву патологію. З 1904 госпітальну терапію очолив К.Е. Вагнер, якому вдалося створити творчу групу наукових і лікарських фахівців (А.-А. К. Виверт, С.И. Кобзаренко, І.Б. Студзинський та ін.). Науковим напрямком д-ті к-ки в цей період було вивчення хвороб обміну речовин і туберкульозу; її результати були оприлюднені на IV з’їзді російських терапевтів в Києві (1912). 1914-19 госпітальну терапевтичну клініку очолював Ф.Г. Яновський. Основним напрямом наукових досліджень стала діагностика та лікування захворювань нірок та легенів. Практичні заняття проводилися для студентів 7-го і 9-го семестрів у вечірні години в залежності від наявності клінічного матеріалу. В цей період особливо проявились здатність клінічного мислення та лекторський і педагогічний талант Ф.Г. Яновського. В роки Першої світової війни основні лікарські кадри були мобілізовані на військову службу, що суттєво вплинуло на обсяг і характер науково-дослідної роботи. 1919 керівником каф. госпітальн. терапевт. к-ки був призначений В.В. Виноградов. Самовіддана робота к-ки продовжувалась в умовах епідемій, в зруйнованих і неопалюваних приміщеннях і була присвячена питанням гематології, ендокринології, гастроентерології та ін. За 7 років керівництва В.В. Виноградовим к-кою було підготовлено понад 60 наукових праць, зокрема ним написані розділи, присвячені проблемам захворювань крові й кровотворення для посібника по спеціальної патології й терапії. З 1927 каф. госп. терапії очолив М.Д. Стражеско. Л-ра: Тритшель К.Г. Терапевтическая госпитальная клиника // Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). / Под ред. В.С. Иконникова. К. 1884; Удинцев Ф.А. Краткая история кафедры госпитальной терапии // Сто лет Киевскому медицинскому институту. К. 1947; Бурчинський Г.И., Передерий В.Г. Киевская школа терапевтов. К. 1991; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К., 2001. <i>І.В. Пасько</i>

Вагнер Конрад Едуардович

  • Останні зміни:
17.07.1862- 09.09.1914

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1886 закінчив С.-Петерб. ВМА. Залишений ординатором при каф. спец. патології і терапії внутр. хвороб в академії, де в 1889 захистив докт. дис. «Материалы к клиническому изучению колебаний в свойствах желудочного сока (влияние покоя, движения, физической работы и сна)». 1897-1903 – зав каф. лікар. діагностики, з 1904-14 – зав. каф. госпітальної терапії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Виноградов Василь Васильович

  • Останні зміни:
11.12.1875- 16.06.1927

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1900 мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Учень Ф.Г. Яновського. 4 роки був на військовій службі. З 1905 – ординатор при каф. пропедевтики Ун-ту св. Володимира. 1909 захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини. У 1919-27 – зав. каф. госпітальної терапії.

Читати далі >Жук Микола Миколайович

  • Останні зміни:
07.06.1846- 05.09.1915

Місце народження: с. Монастирище Липовецького пов. Київ. губ..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
1872 з відзнакою закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира і був призначений ординатором терапевт. факультет. клініки. 1875 склав іспит на ступінь докт. мед., залишений стипендіатом для підготовки до проф. звання на каф. спец. терапії і патології. 1876-79 – ординатор Київ. військ. госпіталю. В 1881 захистив докт. дис. «Влияние пилокарпина на сердце лягушки» і здобув ступінь докт. мед. З 1882 – приват-доц. з хвороб горла, з 1887 – приват-доц. каф. норм. анатомії Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи