ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Терапії загальної і патології кафедра Терапії загальної і патології кафедра

Каф. факультетської терапії заснована 1844 на чолі з проф. Ф.С. Цицуріним, якому вдалося організувати викладання внутрішніх хвороб за програмами західноєвропейських ун-тів. Клінічна база каф. знаходилась в головному корпусі Ун-ту, а наприкінці XIX ст. поблизу для неї збудовано спеціальне приміщення, де було утворено факультетську клініку (сучасн.. адреса – бульвар Т. Шевченка,17). Тут читався курс і проводились практичні заняття для студентів 5-го курсу. З 1855 керівником каф. призначений С.П. Алфер’єв. Під його керівництвом 1857-58 студенти виконали переклад з нім. книги Г.-Е. Ріхтера «Частная патология і терапия», який був основним навчальним посібником на каф. В 1865-86 клініку очолив Ф.Ф. Мерінг. Ним були підготовлені й видані «Курс клинических лекцій» (1884) і «Лекции по гигиене» (1863-65). Крім педагогічної і клінічної діяльності, він брав участь у вивченні висипного тифу під час рос.-турецької війни (1854-56). Разом з С.П. Алфер’євим Ф.Ф. Мерінг опублікував «Отчет о тифозной эпидемии во время Крымской войны». Удосконалення навчального процесу і методики викладання пов’язані з В.В. Чирковим (зав. каф. в 1887-1904). Науково-практичний і педагогічний поступ каф. і клініки пов’язані з лікарською і науковою діяльністю В.П. Образцова (зав. каф. 1904-18). Йому належить розробка клініки багатьох хвороб внутрішніх органів. Справжню славу принесли О. роботи в галузі захворювань серцево-судинної системи, присвячені в основному фізичному дослідженню серця. Він проаналізував механізм проходження болю в серці при неврозі. Вершиною клінічних спостережень О. у галузі серцево-судинної патології є його доповідь (разом з М.Д. Стражеско) на I з’їзді російських терапевтів у 1909 «До симптоматології та діагностики тромбозу вінцевих артерій серця». В ній надані основні суб’єктивні і об’єктивні ознаки захворювання. З 1919 каф. очолив Ф.Г. Яновський. Він зміцнив клінічні, педагогічні і морально-етичні принципи, притаманні для його діяльності. В роки керування каф. факультетської терапії у складі Київськ. мед. ін-ту (1921-28) ним були написані і видані праці: «Туберкульоз легень» (1923), що стала по суті першим в Україні підручником з туберкульозу для багатьох поколінь лікарів; «Діагностика захворювань нирок в зв’язку з їх патологією» (1927), «Основи клінічного діагностування» та ін. Л-ра: Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884). / Под ред. В.С. Иконникова. К. 1884; Пелещук А.П., Жуковський Л.И. Професор Ф.Ф. Меринг – старейший киевский терапевт // Клиническая медицина. 1989. №7; Бурчинський Г.И., Передерий В.Г. Киевская школа терапевтов. К. 1991; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (1841-2001). К., 2001. <i>І.В. Пасько</i>

Малков Григорій Митрофанович

  • Останні зміни:
25.01.1869- 04.02.1920

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1894 закінчив С.-Петерб. ВМА, де 1897 захистив докт. дис. «К патологии желтухи. О выделении желчных кислот с мочою, брюшной водянке и некоторых других явлениях при задержке желчи в организме». 1905-19 – зав. каф. спец. патології і терапії мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Мацон Юлій Іванович

  • Останні зміни:
22.04.1817- 20.12.1886

Місце народження: м. Рига, Латвія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор .
Зав. каф. патології і патол. анатомії Ун-ту св. Володимира (1854-76), голова Тов-ва київ. лікарів (1871-81), один із організаторів і перший дир. Олександрівської (нині –Цн. міська клін.) лікарні (1875-85).

Читати далі >Павловський Олександр Дмитрович

  • Останні зміни:
01.10.1857- 08.10.1946

Місце народження: с. Мушель (Румунія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив С.-Петерб. ВМА (1881). Понад 10 років студіював медицину і працював у Німеччині та Франції: учень Р. Вірхова, Р. Коха, Л. Пастера. 1884 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Костномозговая опухоль и гигантские клетки (о патологическом развитии соединительной ткани)».

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи