ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ кафедра Топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ кафедра

Створена 16 травня 1993 й мала назву каф. картографії; з 2002 сучас. назва. Першим начальником каф. був канд. техн. наук, доц., полк. О.Г. Міхно, з 2007 полк. С.В. Сівков, з 2011 канд. техн. наук, доц. полк. Савков П.А. На каф. ведеться підготовка офіцерів такт. рівня для топограф. служби ЗС України за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій». 60% дисциплін викладаються загальноунів. каф. та каф. географ. ф-ту, а 40% – спец. дисципліни каф. ТГНЗВ, а саме: «Військ. топографія», «Топогеодез. забезпечення військ», «Спец. карти та фотодокументи», «Основи навігац. забезпечення військ», «Технологія видавництва карт», «Військ.-польова картографія», «Геопросторова розвідка», «Військ.-прикладна геодезія». Серед науковців, що викладають на каф., д-р екон. наук, проф. Я.Б. Олійник, проф. А.М. Молочко, 4 канд. наук – В.Б. Бахвалов, Г.Б. Жиров, В.М. Бєлінський, О.Г. Міхно, 4 ст. викладачі й викладачі. Система підготовки офіцерів вдосконалюється через тісні зв’язки з військ. частинами, де проходять службу випускники. В наук. роботі важливою є тематика, пов’язана з передовими комп. технологіями – геогр. інформ. системами (ГІС). Це один з напрямів дослідж. військ.-наук. тов-ва, яке щорічно проводить підсумкову наук.-практ. конф. «Шляхи вдосконалення процесу подання геоінформації». Кращі доповіді публікуються у «Віснику Київ. нац. унів-ту імені Тараса Шевченка. Військ.-спец. науки». Каф. веде курси підвищ. кваліфікації фахівців з питань орг. навігац. забезпечення на основі геоінформ. технологій і систем ЗС України. Створено сучас. матер.-техн. базу – клас геоінформ. технологій з 8 спец. місцями й ліцензійним прогр. забезпеченням – ГІС ArcGIS. Каф. разом з геогр. ф-том, фаховими наук. установами бере участь у виконанні наук. робіт на замовлення Центр. управ. воєнно-топограф. та навігації Голов. управ. опер. забезпечення командування сил підтримки ЗС України. Фахівці каф. беруть участь в орг. й проведенні командно-штабних ігор, навчань, які проводяться на рівні МО України, Ген. штабу, опер. командувань. За профілем каф. започатковано підготовку ад’юнктів за наук. спец. «Військ. географія». Захищено 3 дис. на здобуття наук. ступ. канд. наук. Фахівці каф. неодноразово брали участь у міжн. англомовних конф., мають заруб. публікації. Як результат плідної співпраці в 2000 підписана угода між Київ. ун-том та топограф. каф. відділу інженерії, хімії та фізики Варшав. військ. техн. академії (Польща). Осн. праці: А.П. Багмет, О.Г. Міхно, М.С. Пастушенко, В.М. Ящук та ін. Навігаційне забезпечення військ. Довідник. – К., 2006; О.Г. Міхно, С.Г. Шмаль. Військова топографія. Підруч. – К., 2009. С.В. Сівков

Савков Павло Анатолійович

  • Останні зміни:
01.11.1966

Місце народження: м. Васильків Київської області.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Наукове звання: доцент, полковник.
У Київ. ун-ті: з 1994 асист. відділення військ. підготовки, з 1995 викл., з 1999 старш. викл., з 2006 нач. каф. мат. та програм. забезпечення АСУ, з 2007 нач. каф. військ. управління, з 2011 нач. каф. топогеодез. та навігац. забезпечення військ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи