ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Товариства науково-медичні Товариства науково-медичні

Великі заслуги професорів і викладачів мед. ф-ту у створенні громад. організацій та наукових мед. тов-в. Тов-во київ. лікарів – одне з перших мед. тов-в в Україні та в Рос. імперії – було організоване в 1840 за ініціативою київ. лікарів К. Боссе, Л. Гротковського й проф. ун-ту Ф.Ф. Мерінга. Київ. т-во не обмежувалася академ. діяльністю, а ставила перед собою низку завдань: сприяння наук. вдосконаленню лікарів, поширення серед них новітніх наук. досягнень, розповсюдження мед.-гігієн. знань серед народу, мед. допомога зубожілим та взаємодопомога. Діяльність Тов-ва значною мірою визначалась участю в ній проф. мед. ф-ту ун-ту. З 1849 Тов-во київ. лікарів очолив проф. В.О. Караваєв і керував ним до 1857. Його спадкоємцями стали С.Алфер'єв (1857-60), Х.Я. Гюббенет (1860-69), Н. Н.А. Хржонщевський (1869-72 і 1886-92), Ю.І. Мацон (1872-81), П.І. Перемежко (1881-82), Г.М. Мінх (1882-86), Ф.Ф. Леш (1894-97), К.Г. Тритшель (1897-1909), В.П. Образцов (1917-20), Ф.Г. Яновський (1922-28). Діяльність Тов-ва регламентував прийнятий у 1850 статут, який спрямовував його д-ть, передовсім, на обмін наук.-практ. інформацією між наук. мед. професурою і практикуючими лікарями. На засіданнях Тов-ва широко висвітлювались стан боротьби з епідем. хворобами та соц. вадами (алкоголізм, суїциди, венеричні захворювання тощо), рівень захворюваності та смертності міськ. та сільськ. населення, санітарний стан Києва та інші питання. Тов-во об'єднувало як кращих викладачів мед. ф-ту, так і пров. лікарів Києва. В центрі уваги були потреби практ. медицини, особливо під час численних епідемій. Уславилися героїчною працею і участю у заходах із ліквідації епідемій члени Тов-ва проф. В.Т. Покровський, Г.М. Мінх, В.К. Високович, Ф.Г. Яновський. З ініціативи Тов-ва створено низку мед. установ, покладено початок першій у Рос. імперії службі швидкої мед. допомоги. Під кер. проф. О.Д. Павловського розроблена і вперше в країні застосована протидифтерійна сироватка, за його ініціативою на благодійні кошти в Києві 1898 збудований Бактеріолог. ін-т за аналогом Ін-ту Луї Пастера в Парижі. Саме чл. Тов-ва поставили питання про розробку проекту і відкриття в Києві санітарної станції, яка почала функціонувати в 1891. Особливу роль відіграла Тов-во в організації санітарної освіти, великим ентузіастом якої був проф. Н.А. Хржонщевський. З його ініціативи створено Комісію народних мед. читань. Діяльність Комісії поклала початок організаційним формам санітарної освіти, і її діяльність була високо оцінена громадськістю на III та VI Пироговських з'їздах. Члени Комісії не тільки читали лекції, але й видавали популярні брошури. З 1894 систематично видавались "Труды общества" і друкувало свої праці в "Университетских Известиях", "Современной медицине", в газеті "Киевский телеграф" і мала свою бібліотеку. Тов-во брало участь в організації у Росії з'їздів природознавців та лікарів. Понад 40 років Тов-во було єдиним наук.-мед. тов-вом у Києві. У 1886 створюється Акушер.-гінекол. тов-во, з 1889 діяло при Ун-ті св. Володимира. У різні часи його очолювали проф. Г. Є. Рейн (ініціатор заснування), Г.Ф. Писемський та ін. Його членами були: проф. В. П. Образцов, проф. С.П. Томашевський, проф. В. В. Підвисоцький та ін. Тов-во видавало “Протоколи засідань акушер.-гінекол. товариства в Києві” (1887-1913). У 1894 засновано Тов-во боротьби із заразними хворобами. В 1896 при ун-ті організувалось Фіз.-мед. тов-во, метою якого було зближення медицини з іншими галузями природознавства, широке використання результатів фундаментальних досліджень в мед. науці та практиці. Очолив Тов-во професор М.І. Стуковенков. У 1897 засноване Психоневролог. тов-во під кер. проф. І.О. Сікорського, в 1900 – Дерматосифілідолог. тов-во (проф. С.П. Томашевський) і Тов-во дитячих лікарів (проф. В.Є. Чернов). Організатором і багатолітнім кер. Хірург. тов-ва був проф. М.М. Волкович. В активі цього Тов-ва, яке було створене в 1908, добрі починання, що сприяли розвитку вітчизняної хірургії. Л-ра.:. Историко-статистические записки об ученых и учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Университета Св. Владимира / Под ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Иконников В.С. Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Университета Св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова. К., 1884; Ю.В. Павленко, С.П. Руда, С.А. Хорошева, Ю.О. Храмов. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. К. 2001; Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; Ганіткевич Я. Історія укр. медицини в датах і іменах. Львів, 2004.<i> Р.О. Марценюк, І.В. Пасько </i>

Черняхівський Євген Григорович

  • Останні зміни:
04.09.1873- 06.12.1938

Місце народження: с. Мазепинці Васильківського пов. Київ. губ. (сьогодні Київ. обл.).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1898 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював хірургом в Олександрівській лікарні (тепер – Цн. міська клін. лікарня м. Києва), де ним була здійснена перша в Києві вдала операція по зашиванню рани серця (1904). Один з організаторів Природ.-лікар. секції УНТ при Київ. ун-ті в 1907. На засіданні Тов-ва 23.05.1913 доповів про першу в Україні трансплантацію нирки, що функціонувала понад дві доби, в експерименті на собаці із застосуванням розробленого ним судинного шва. Брав активну участь у створенні і був секретарем першого в Україні Київ. хірург. тов-ва, відкритого 28.10.1908 при Київ. ун-ті (діяло до 1928).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи