ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іншин Микола Іванович

08.12.1968

Місце народження: с. Вільне Великописарівського р-ну Сумської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Адвокат, заслужений юрист України. У 1991 був направлений на навчання до Вищої школи міліції м. Орел, 1995 закінчив Університет внутрішніх справ. З 1998 – асистент, доц., проф. начальник наук.-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС України Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ, з 2010 – зав. каф. трудового, земельного і екологічного права, з 2011 – проф., зав каф. трудового права та права соціального забезпечення юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 1998 захистив канд. дис. «Управління та правове регулювання вивільнення працівників органів внутрішніх справ», 2005 – докт. дис. «Проблеми правового регулювання праці державних службовців України». Автор понад 180 наук. та навч.-метод. публікацій, присвячених актуальним проблемам розбудови держави і права в Україні, в яких висвітлюються проблеми удосконалення трудового законодавства, розвитку державної служби, підвищення ефективності вищої освіти і науки, реформування системи правоохоронних органів. Підготовлено більше 30 пропозицій щодо внесення змін до чинних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, а також до проектів нових законів, зокрема, Трудового кодексу України. Крім того, бере активну участь як експерт у діяльності, пов’язаній із адаптацією законодавства України до європейських стандартів, зокрема, у сфері охорони праці. Під його науковим керівництвом було захищено 14 дисертацій на здобуття наукового звання кандидата юридичних наук. Осн. праці: Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: Монографія. Харків, 2004; Соціально-правовий захист працівників ОВС: Наук.-практ. посібник. (у співавт.) Харків, 2000; Правове регулювання вивільнення працівників ОВС: Навч.-практ. посібник. Харків, 2001; Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України: Наук.-практ. посібник (у співавт.) Харків, 2003; Організаційно-правові засади сучасної державної служби України: Наук.-практ. посібник (у співавт.) Харків: 2004. 

Автор: В.І.Щербина

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи