ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Трудового, земельного і екологічного права кафедра Трудового, земельного і екологічного права кафедра

Створена 1996. На нових методол. і метод. засадах оновлена каф. реалізує традиції започатковані її попередниками – каф. труд., колгосп. і зем. права (1972-87), зав. якої були Янчук В. та Мунтян В.; каф. труд., с.-г. і екол. права (з 1987), згодом об’єднана з каф. госп. права. 1996-2007 – каф. очолював Андрейцев В.І, з 2007 –– в.о. зав. каф. Ковальчук Т. Г. У 2011 на базі каф. утворено: земельного та аграрного права каф., екологічного права каф., трудового права та права соціального забезпечення каф. З 1997-98 на юрид. ф-ті запроваджено нову спеціалізацію труд. права та окремо зем. і екол. права для спеціалістів і магістрів юрид. ф-ту. На каф. викладаються курси та спецкурси: «Земел. право», «Екол. право», «Право екол. безпеки», «Труд. право», «Аграрне право», «Право соц. забезпечення», «Проблеми земел., права», «Актуальні проблеми екол., права», «Проблеми труд., права», «земел. порівн. право», «Актуальні проблеми реформування земел. правовідносин», «Ядер. право України», «Прав. форми використання земель громадянами України», «Прав. забезпечення земельної реформи та приватизації земель», «земел. орендні правовідносини», «Держ. реєстрація прав на землю», «Екол. право Європ. союзу», «Юрид. відповідальність за екол. закон-вом», «Розгляд труд. спорів», «Цивіл. відповідальність за ядер. шкоду» та ін. Співроб. каф. видано монографії, підручники та навч. посіб. з екол. права, зем. права, труд. права, прав. аспектів забезпечення ядер. та радіац. (радіоекол.) безпеки в Україні та ін.; розроблено наук.-метод. засад екол. експертології, механізму реалізації та захисту екол. прав громадян, кодифікації зем. закон-ва, забезпечення екол. безпеки у процесі використання ядер. енергії та ін.; підготовлені проекти численних Законів України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екол. експертизу», «Про охорону атмосферного повітря», «Про використання ядер. енергії та радіаційну безпеку», «Про цивільну відповідальність за ядер. шкоду та її фінанс. забезпечення», «Про екол. (природно-техногенну) безпеку» та ін., проекти Кодексу законів про землю, Аграрного Кодексу України, розділів Кодексу про надра, Водного Кодексу України, Лісового кодексу. З 1996 по 2008 каф. рекомендовано та захищено в спец. вчен. радах 27 канд. та 2 докт. дис. На каф. сформована і легалізована наук. школа світового рівня з проблем зем., екол. права та права екол. безпеки. Станом на 2008 на каф. працює 22 штатних працівники (з них 2 д-р юрид. наук: проф. Балюк Г. І., проф. Носік В.), 12 канд. юрид. наук: доц. Ковальчук Т.Г., Краснова М., Заєць О., Коваленко Т., Мірошниченко А., Позняк Е. В., Панасюк О., Дуюнова О., Тищенко О., асист.: Марусенко Р., Черноус С., Марченко С., асист. без наук. ступеня та 3 працівники за сумісн., 19 асп., у статусі здобувачів наук. ступ. – 5 осіб. В. І.Андрейцев, Т. Г.Ковальчук

Андрейцев Володимир Іванович

 • Останні зміни:
01.06.1947

Місце народження: с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільськ. р-ну Хмельницьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.

Засл. юрист України, акад. НАПрНУ, держ. радник юстиції 3-го кл., чл. Вищої ради юстиції України.

1979 – закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту, 1979-2007 – асист., доц., старш. наук. співроб., проф., зав. каф. труд., земел. і екол. права, 1997-2007 – декан юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1984 захистив канд. дис.: «Правові питання екол. експертизи проектів», 1992 – докт. дис. «Теорет. проблеми правового забезпечення ефективності екол. експертизи».

Читати далі >Балюк Галина Іванівна

 • Останні зміни:
15.09.1951

Місце народження: с. Веселе Савинського (тепер Балакліїв.) р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1975 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1987 – доц., з 2000 – проф. каф. труд., земел., і екол. права, з 2011 р. – проф. каф. екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Безугла Ярослава Іванівна

 • Останні зміни:
15.04.1941

Місце народження: с. Добряничі Золочів. р-ну Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 закінчила юрид. ф-т Львів. ун-ту. 1987-2001 – доц. каф. труд., земел. і екол. права. 1993-95 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту з наук. роботи. З 1997 – чл. метод. ради юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Гринько Сергій Валерійович

 • Останні зміни:
21.08.1975

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1998 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1998-2003 – асист., 2003-07 – доц. каф. труд., земел., і екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дуюнова Оксана Миколаївна

 • Останні зміни:
23.04.1975- 09.01.2014

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2001 – асист., 2005–2011 – доц. каф. труд., земел. і екол. права, з 2011 – доц. каф. трудового права та соціального забезпечення юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Заєць Олена Іванівна

 • Останні зміни:
19.09.1974

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1996 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1997 – асист., з 2002 – доц. каф. труд., земел. і екол. Права, з 2011 – доц. каф. земельного та аграрного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Іншин Микола Іванович

 • Останні зміни:
08.12.1968

Місце народження: с. Вільне Великописарівського р-ну Сумської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Адвокат, заслужений юрист України. У 1991 був направлений на навчання до Вищої школи міліції м. Орел, 1995 закінчив Університет внутрішніх справ. З 1998 – асистент, доц., проф. начальник наук.-дослідної лабораторії з проблем кадрового забезпечення ОВС України Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ, з 2010 – зав. каф. трудового, земельного і екологічного права, з 2011 – проф., зав каф. трудового права та права соціального забезпечення юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коваленко Тетяна Олександрівна

 • Останні зміни:
16.07.1975

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2000 – асист., 2003 – доц. каф. труд., земел. і екол. права, з 2011 – доц. каф. земельного та аграрного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ковальчук Тетяна Григорівна

 • Останні зміни:
28.01.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1991 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1991 – асист., доц. каф. труд., земел. і екол. права, з 2007 – в.о. зав. каф., з 2011 – екологічного права; заст. декана з наук.-досл. роботи (1998-2003, 2005-06), заст. кер. Центру досліджень проблем прав людини (1999-2002) юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Краснова Марія Василівна

 • Останні зміни:
25.10.1955

Місце народження: с. Благодатне, Амвросіїв. р-ну Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1992 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – асист., з 1996 – доц. каф. труд., земел. і екол. права; з 2011 – проф., зав каф. екологічного права; заст. декана (2002-04) юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Марусенко Роман Ігорович

 • Останні зміни:
16.01.1979

Місце народження: м. Усольє-Сибірське, Іркутськ. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2001 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2003 – асист. каф. труд., зем. та екол. права, з 2011 – каф. земельного та аграного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Марченко Світлана Іванівна

 • Останні зміни:
09.05.1975

Місце народження: с. Червоний Перекоп Каховського р-ну Херсон. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1998 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2003 – асист. каф. труд., зем. та екол. Права, з 2011 – земельного та аграрного права юрид. ф-ту.

Читати далі >Миронець Іван Макарович

 • Останні зміни:
14.10.1922- 18.09.2013

Місце народження: с. Чирківка (тепер с. Лукім’я) Оржицького р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1951 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1966 – доц., в.о. зав. каф. (1974-76), з 1980-90 – проф. каф. труд., зем. та колгосп. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Секретар парт. організації (1975-80), заст. декана юрид. ф-ту (1981-86).

Читати далі >Мірошниченко Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
19.11.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1999 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1999 – асист., з 2005 – доц. каф. труд., зем. та екол. права; з 2011 – зав., з 2012 – проф. каф. земельного та аграрного права, з 2008 – заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Мунтян Василь Лук’янович

 • Останні зміни:
22.02.1922

Місце народження: с. Іванівка (тепер с. Мирне), Бобринецького р-ну, Кіровоградської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл. спілки юристів України. 1947 закінчив Одес. юрид. школу, 1953 – Київ. філіал ВЮЗІ.  З 1962 – ст. викл., доц. каф. цивіл. права; 1965-69 – в.о. зав. каф. цивіл. права; 1976-87 – зав. каф., з 1978 – проф. каф. труд., колгосп. і зем. права. З 1987 проф. НПУ ім. П.Драгоманова, Нац. ун-ту культури, Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.

Читати далі >Носік Володимир Васильович

 • Останні зміни:
08.02.1958

Місце народження: с. Башине Гощанського р-ну, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АНВО України. 1981 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1985-98 – асист., 1998-2008 – доц., з 2008 – проф. каф. труд., зем. і екол. права, 2011 – проф. каф. земельного та аграрного права; 1997-2000 – заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1995 стажувався в Ін-ті землекористування ім. А.Лінкольна Гарвардського ун-ту США.

Читати далі >Панасюк Олег Терентійович

 • Останні зміни:
18.03.1963

Місце народження: с. Старе, Бориспільського р-ну Київської обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Працював стажером Білоцерківського міськ. нар. суду. 1988-91 – аспірант юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1991 – викл., з 1997 – доц. каф. труд., зем. і екол. Права, з 2011 – доц. каф. трудового права та права соціального забезпечення юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Позняк Еліна Владиславівна

 • Останні зміни:
06.05.1972

Місце народження: с. Райківці Хмельн. р-ну Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1994 – асист. каф. госп. права, з 1996 – асист., з 2006 – доц. каф. труд., зем. і екол. Права, з 2011 – доц. каф. екологічного права, з 2005 – заст. декана з Навч. -вих. роботи та самоврядування в гуртожитку, у 2007-08 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Прокопенко Володимир Іванович

 • Останні зміни:
25.09.1927- 20.07.2002

Місце народження: смт. Чоповичі, Малинського р-ну Житомир. обл. .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. Академії наук вищої школи України, засл. юрист України. 1959 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1953-63 – нар. суддя та чл. Київ. обл. суду, заст. голови суду в цивіл. справах. З 1963 – ст. викл., з 1966 – доц., з 1986 – проф.; 1992-96 – зав. каф. труд., зем. і екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Прокудін Віктор Петрович

 • Останні зміни:
07.09.1951- 01.09.1999

Місце народження: м. Мелітополь Запоріз. обл. .
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1972 закінчив Харків. юрид. ін-т. З 1991 – доц. каф. труд., зем. і екол. права; 1992-97 – в.о. заст. декана юрид. ф-ту по заоч. формі навчання.

Читати далі >Решетник Олексій Федорович

 • Останні зміни:
28.12.1921- 09.01.1993

Місце народження: с. Білоцерківка, Великобагачанського р-ну, Полтав. обл..
Старш. викл. 1950 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1950-72 – ст. викл. каф. цивіл. права, з 1972-88 – ст. викл. каф. труд., колгосп. і зем. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Саленко Ірина Володимирівна

 • Останні зміни:
03.06.1959

Місце народження: м. Київ.
Юрист, старший викл. Ветеран праці університету, Заслужений юрист України. З 1984 року працювала на посаді старшого юрисконсульта міжвузівського юридичного відділу при Київському політехнічному інституті та забезпечувала правове обслуговування нашого університету. З 1990 – нач. юрид. відділу; з 2007 – нач. управ. по забезпеченню прав. та кадрової роботи; з 1996 – ст. викл. каф. труд., зем. і екол. права, з 2011 – каф. трудового права та права соціального забезпечення юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Стаховська Наталя Михайлівна

 • Останні зміни:
28.11.1971

Місце народження: смт Володарськ-Волинський Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2000-04 – асист. та доц. каф. труд., зем. і екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Тищенко Олена Володимирівна

 • Останні зміни:
12.09.1971

Місце народження: м. Ірпінь Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила іст. ф-т за спец. «історія та правознавство» НПУ ім. М.П. Драгоманова. З 2002 асист., з 2003 – доц. каф. труд., зем. та екол. права, з 2011 – доц. каф. трудового права та права соціального забезпечення; 2007-08 – в.о. заст. декана з наук. роботи юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Шомпол Олена Анатоліївна

 • Останні зміни:
16.05.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
1994 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1996-98 – нач. юрид. управ. Мін-ва охорони навкол. природн. середовища та ядер. безпеки України. 1999-2001 – наук. співроб. Центру досліджень проблем прав людини; з 2001 – старш. викл., асист. каф. труд., зем. і екол. права, з 2011 – каф. екологічного права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Янчук Володимир Васильович

 • Останні зміни:
16.05.1956- 26.05.1999

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1979-82 навчався в асп-рі Одес. ун-ту ім. І.І. Мечникова. Працював асист. в Одес. ун-ті ім. І.І. Мечникова, гол. консультантом у районному агропром. об’єднанні, Києво-Святошин. р-ну Київ. обл., в Укр. с.-г. академії, Ін-ті аграр. економіки, очолював каф. аграр. та екол. права в Ін-ті післядипл. освіти керівників і спеціалістів АПК. Від 1994 доц. каф. труд., зем. і екол. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи