ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дзержинський Микола Едуардович

08.09.1957

Місце народження: м. Бахмач Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив біол. ф-т з відзнакою (1980), асп-ру каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы фоторефрактерности репродуктивной системы у птиц» (1985), докт. дис. «Нейроендокринна регуляція морфофункціонального дозрівання і циклічної роботи гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної систем» (1997). З 1983 – мол. наук. співроб. НДЛ генетики індивідуального розвитку, з 1987 – асист., з 1990 – доцент, з 1997 – зав. каф. цитології, гістології та біології розвитку, у 1989-98- заст. декана з навч. роботи біол. ф-ту Київ. ун-ту. У 2001 – звання професор Читає нормат. і спец. курси «Заг. цитологія», «Теорія еволюції», «Хронобіологія». Напрямок наук. інтересів полягає у вивченні гістофізіології нейроімуноендокринних міжсистемних взаємодій у тварин, зокрема у дослідженні співвідношення нейроендокринної та моноамінергічних систем гіпоталамуса в регуляції репродуктивного комплексу і функцій гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної та надниркової систем.

 Автор бл. 280 наук. та наук.-метод. робіт.

Осн. праці: Нейроендокринна регуляція сезонного циклу розмноження птахів. Монографія. – К., 1996; Заг. цитологія та гістологія. Ч. 1: Заг. цитологія: навч. посіб. – К., 2006 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія: підруч. – К., 2010 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія. Ч. 2: Гістологія: навч. посіб. – К, 2011 (у співавт.); Загальна цитологія. Практикум: навч. посіб. – К. – 2011 (у співавт.). Заст. гол. спец. вчен.ради Київ. ун-ту зі спеціальності 03.00.11 Цитологія, клітинна біологія, гістологія, експерт експертної комісії ДАК України, чл. редколегій фахових журн. «Фізіологія нейровегетативних функцій» та «Фізика живого», чл. Європ. асоціації порівняльної ендокринології та Міжн. нейроедокрин. федерації.

Автор: М.Е. Дзержинський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи