ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гарматіна Софія Михайлівна

26.10.1946

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту (1971). Кандидат дис. «Нейроэндокринные механизмы принудительной линьки у кур» (1980). В Київ. ун-ті працює з 1965: навч. майстер каф. експерим. біології та дарвінізму, старш. лаб. (1971), асист.(1978), доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку (1987). Викл. нормат. курси «Біологія індивідуального розвитку», «Гістологія», спецкурси: «Спеціальна гістологія», «Основи тератології», «Ембріологія хребетних», проводить лаб. заняття з цитології, гістології, біології індивід. розвитку, спецпрактикуми. Наук. діяльність пов’язана з дослідженням механізмів регуляції функцій ендокринних залоз та впливом різних стресогенних факторів на компенсаторно-пристосувальні реакції нейроендокринної системи.

Автор бл. 105 навч. -метод. та наук. робіт, серед яких 4 навч. посіб.


Осн. праці: Заг. цитологія та гістологія: Навч. посіб. до лаб. занять з курсу для студентів біол. ф-ту. – К., 2002 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія. Ч. 1: Заг. цитологія: навч. посіб. – К., 2006 (у співавт.);. Заг. цитологія та гістологія: посіб. до лаб. занять із курсу. – К., 2006 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія: підруч. – К., 2010 (у співавт.); Заг. цитологія та гістологія. Ч. 2: Гістологія: навч. посіб. – К, 2011 (у співавт.). Нагороджена медалями: «На честь 1500-річчя Києва», «Ветеран праці»; має подяки та грамоти ректора ун-ту.

Автор: С.М. Гарматіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи