ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Островська Галина Віталіївна

20.05.1961

Місце народження: м. Рибінськ Ярославської області, РФ .
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила біол. ф-т Київ. ун-ту у 1983. Кандидат дис. «Роль мембранотропних ефектів в механізмах біол. дії нейрогіпофізарних гормонів» (1995). Докт. дис. «Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження» (2005). В ун-ті працює з 1983: 1983-87 – старш. лаборант, інженер відділів фізіол. генетики та експерим. морфології НДІ фізіології; 1987-95 – мол. наук. співроб., 1995-97 – наук. співроб., а з 1997 – старш. наук. співроб. лаб. мембранології НДІ фізіології; з 2002 – доцент, а з 2006 – професор каф. цитології, гістології і біології розвитку.

Викладає нормат. курс «Гістологія» і спецкурси з біології клітини: «Каріологія», «Цитоскелет», «Механізми клітинної рухливості», «Клітинна інженерія», «Рецептори біорегуляторів», «Цитохімія». Чл. Вчен. наук. ради біол. ф-ту і спец. вчен. ради Київ. ун-ту за спец. «Цитологія», «Клітинна біологія», «Гістологія». Осн. напрями наук. діяльності: дослідження механізмів взаємодій біорегуляторів різної природи з клітинними мембранами, міжклітинної сигналізації, ролі ліпідного матриксу мембран у сприйнятті і трансформації сигналів. На даний час проводить дослідження, що стосуються цитофізіол. ефектів і механізмів дії речовин з потенційною протипухлинною дією.

 Автор 85 статей, 2 монографій, 4 навч. посіб.

 Осн. праці: Мембранотропна активність нейрогіпофізарних гормонів. Луганськ, 1998 (у співавт.). Физиология и биохимия пищеварения человека и животных. К., 2002 (у співавт.).Цитофізіологія і біохімія травлення. Практикум: Навч. посіб. К., 2006. (у співавт.). Заг. цитологія та гістологія. Частина 1: заг. цитологія. К., 2006 (у співавт.). 

Автор: Г.В. Островська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи