ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пустовалов Андрій Сергійович

14.01.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив біол. ф-т Київ. нац. ун-ту у 1999, асп-ру у 2003. Кандидат дис «Вплив імунізації, введення мелатоніну, серотоніну та епіфізектомії на гіпоталамо-гонадну систему птахів (гістофізіологічний аналіз)» (2003). З 2000 – асист., з 2008 – доцент каф. цитології, гістології та біології розвитку біол. ф-ту Читає спецкурси: «Методи дослідження клітин», «Порівняльна гістологія», «Еволюційні передумови антропосоціогенезу», «Вибрані розділи еволюційної теорії», «Гістофізіологія тканин внутрішнього середовища». На заочн. відділенні читає нормативний курс «Теорія еволюції». Наук. діяльність пов’язана з вивченням нейроімуноендокринних взаємодій у птахів.

Автор бл. 30 наук. і навч.-метод. робіт.

Осн. праці: Вплив імунізації та епіфізу на функціональну активність нейроцитів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса // Наук. записки НаУКМА, 2003 (у співавт.); Вплив імунізації та епіфізу на функціональну активність лактотрофних клітин гіпофіза, нейроцитів аркуатного та преоптичного ядер гіпоталамуса // Доповіді НАН України, 2003 (у співавт.); The interaction of the thyroid gland, pineal gland and immune system in chicken // Reproductive biology. 2006 (у співавт.); Загальна цитологія та гістологія. Ч. 1: Заг. цитологія. К., 2006 (у співавт.); Вплив стресу на морфометричні параметри функціональної активності астроцитів і нейроцитів аркуатного ядра гіпоталамуса щурів на різних стадіях естрального циклу // Вісн. КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Біологія, 2012, №61. У 2005-2012 рр. – голова журі Київ. міської олімпіади юних біологів.

Автор: А.С. Пустовалов

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи