ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рибальченко Тарас Володимирович

05.04.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив у 1998 біол. ф-т, у 2001 – асп-ру каф. біохімії біол. ф-ту Київ. ун-ту. Кандидат дис. «Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації» (2002). В ун-ті працює: з 1998 – аспірант, 2001-02 – мол. наук. співроб., у 2002 – наук. співроб. відділу цитофізіології біол. ф-ту; з 2006 – доцент каф. цитології, гістології і біології розвитку. Читає лекції з курсів «Гематологія», «Механізми клітинної диференціації», «Цитохімія», «Основи біології та генетики». Осн. напрями наук. діяльності стосуються досліджень міжклітинної сигналізації, цитофізіол. ефектів і механізмів дії гетерометальних комплексів і речовин з потенційною протипухлинною дією. Вперше доведені особливості безрецепторної взаємодії деяких ендогенних пептидних біорегуляторів з клітинною мембраною.

Автор 80 статті, 2 монографій і 6 навч. посіб.

Осн. праці: Тканевые регуляторные пептиды. Теоретические аспекты и перспективы практического применения. К., 2002 (у співавт.); Цитофізіологія травлення. К., 2004 (у співавт.); Нейротрансмітери та ефективність дихання секреторних тканинаук. Л., 2006. (у співавт.); Физиология и биохимия пищеварения человека и животных. К., 2002 (у співавт.); Цитофізіологія і біохімія травлення. Практикум: Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Біохімічні механізми апоптозу. К., 2010 (у співавт.). За наук. досягнення нагороджений у 2005 Почесною грамотою НАН України, у 2006 – Почесною грамотою АМН України.

Автор: Т.В. Рибальченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи