ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Цивільного права кафедра Цивільного права кафедра

Заснована у 1835. До 1938 цивілістичні дисципліни читалися на двох каф. – рим. права та російських цивіл. законів. Каф. рим. права очолював О.М. Міцкевич, а каф. російських цивіл. законів – С.М. Орнатський. Його наступниками були А.А. Федотов-Чеховський, Н..К. Ренненкампф, В.Г. Демченко. У 1846-80 рим. право у викладав К.А. Мітюков. В цей час на юрид. ф-ті сформувалася школа видатних романістів, яка не поступалася своїми досягненнями відомим зх.-європ. ун-там. Школа К.А. Мітюкова зростила цілу плеяду видатних романістів: В.І. Синайського, Л.Н. Казанцева, Й.О. Покровського, М.М. Каткова, Д.Д. Грімма, А.К. Мітюкова, Ф.М. Дидинського. На терені школи романістів К.А. Мітюкова створилася й успішно розвивалася школа цивілістів, яку очолив В.Г. Демченко. Значний внесок в розвиток цивілістичної думки в ун-ті внесли Т.М. Яблочков, Й.О. Покровський, В.О. Удінцев, В.І. Синайський. У 1938 свою наук. та виклад. діяльність на каф. почав докт. юрид. наук, проф. Г.К. Матвеєв. Його перші роботи були присвячені цивіл. відповідальності. Значною фігурою у цивілістиці був проф. каф. С.Н. Ландкоф. Станом на першу пол. 2009 за своїми реальними можливостями на наук.-теорет. потенціалом є найбільш визнаним і визначним навч.-метод. і наук.- досл. осередком серед юрид. вузів України. На сьогодні на кафедрі працює двадцять шість викладачів, серед яких 5 докторів юридичних наук, професорів і 17 кандидатів юридичних наук. Проф.: Р.А. Майданик, Н.С. Кузнєцова, О.В. Дзера, Т.В. Боднар, О.В. Кохановська; канд. юрид. наук – Н.С. Коровяковська, А.О. Кодинець, Е.М. Грамацький, Є.О. Рябоконь, О.О. Отраднова, І.А. Діковська, Б.К. Левківський, Л.В. Панова, Ю.В. Носік, О.В. Михальнюк, В.В. Цюра, І.В. Кривошеїна, Р.Б. Сабодаш, В.Є. Макода; асист. – Т.П. Базова, Е.М. Багач, Л.І. Радченко, І.Є. Томаров та ін. 1995-2009 – каф. видала: Цивіл. право. Заг. частина. К. 1995; Цивіл. право. Ч. 1. К., 1997; Цивіл. право. Ч. 2. К., 1997; Зобов’язальне право. Теорія і практика. К., 1998; Право інтелект. власності. К., 1998; Цивіл. право України. Кн. 1. К., 1999; Цивіл. право України. Кн. 2. К., 1999; Право власності в Україні. К., 2000; Цивіл. право України, К., 2002, 2004. Кн. 2-х тт.; Цивіл. право України. В 2-х тт. К., 2001; Практикум з цивільного права. К., 2008; Альманах цивілістики: Зб. наук. статей. Вип. 1. К., 2008; Договірне право. Заг. положення: Навч. посіб. К., 2008. На каф. викладається 5 нормат. курсів: вступ до приватного права, Цивіл. право заг. частина, Цивіл. права особлива частина, сімейне право, міжн. приватне право. Крім того, викладаються 23 інтегровані спецкурси: методологія цивіл. права, теорет. проблеми цивіл. права, правове регулювання фондового ринку, правове регулювання вексельного обігу, теорет. проблеми права власності, житлове право, методика викладання юрид. дисциплін, теорія договірних зобов‘язань, теорія не договірних зобов‘язань, право інтелект. власності, цивільні договори у банківській діяльності, авторські та суміжні права, регулювання довірчих відносин, особисті немайнові права, основи порівняльного цивіл. права, правові засади підприємницької діяльності, основи правового консалтингу, спадкове право, проблеми спадкового права, контракти у приватному праві, цивіл.-прав. проблеми інформ. відносин, корпоративні права, захист цивіл. прав та інтересів, цивіл.-правове рулювання ін-тів колективного (спільного) інвестування. Участь у підготовці законопроектів: Проекту ЦК України до другого та третього читання (проф. Підопригора О.А., Кузнєцова Н.С., Боброва Д.В., Дзера О.В.) Проекту нової редакції, Закону про власність (проф. Дзера О.В., Підопригора О.А.) Проект Закону «Про колективне управління майновими авторськими та суміжними правами» (проф. Майданик Р.А.). Р.А.Майданник

Безклубий Ігор Анатолійович

 • Останні зміни:
07.01.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1988 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1988 працює у Київ. ун-ті: асист., з 1996 – доц. каф. цивіл. права; з 2007 – проф. каф. теорії та історії держави і права, з 2006 – зав. каф. теорії та історії держави і права., з 2011 р. – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Боброва (Зайкіна) Діна Василівна

 • Останні зміни:
02.01.1929

Місце народження: Кудельська фабрика, тепер Новопетровського р-ну Моск. обл., Росія.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчила юрид. ф-т. Київ. ун-ту. З 1952 – асист., з 1959 – ст. викл., з 1961 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1981-83 в.о. зав. каф. цивіл. права та процесу.

Читати далі >Боднар Тетяна Валеріївна

 • Останні зміни:
24.06.1962

Місце народження: смт Нова Ушиця Хмельницької обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1984 закінчила з відзнакою юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 – асист., з 1994 – доц., з 2006 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. З 1998 вчений секретар Спец. вчен. ради по захисту докт. дис. у Київ. ун-ті.

Читати далі >Грамацький Ернест Мірчевич

 • Останні зміни:
31.07.1973

Місце народження: м. Будапешт (Угорщина).
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1992-99 – експерт з прав. питань, з 1998 президент адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Грамацький і партнери»; 1996 – асист., з 2005 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Дзера Олександр Васильович

 • Останні зміни:
09.05.1946

Місце народження: с. Шапіївка, Сквирського р-ну, Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АПрНУ, акад. АНВШУ. 1972 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1974 – асист., доц., проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Діковська Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
10.02.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила юрид. ф.-т Київ. ун-ту. 2002-07 – асист., з 2007 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Заворотько Павло Петрович

 • Останні зміни:
22.09.1924- 16.09.1984

Місце народження: с. Гнатівка Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1952 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Працював викл. каф. теорії держави і права. 1955 ст. викл., в 1960 – в.о. доц. каф. цивіл. права. 1961-74 декан юрид. ф-ту і одночасно з 1964 очолював створену за його ініціативою першу в СРСР каф. рад. процесуального права.

Читати далі >Золотар Віталій Антонович

 • Останні зміни:
01.10.1920- 01.01.1994

Місце народження: с. Забілоччя Радомишльськ. р-ну Житомир. обл. .
Наукове звання: доцент.
Майор. 1939–45 в лавах Рад. армії. Учасник ВВв. 1952 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1953-89 – викл., ст. викл., доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Індиченко Пантелеймон Дмитрович

 • Останні зміни:
05.08.1900- 03.03.1974

Місце народження: с. Пушкіне (нині Кіровоград. обл.).
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. працівник ВШ УРСР (1970). 1927 закінчив Одес. ін-т нар. госп-ва, 1933 – Ін-т червоної професури (Москва). Працював у правоохорон. та суд. органах; 1933-41 – наук. співроб. Ін-ту юрид. наук (Харків). З 1947 – викл., доц. каф. цивіл. права, 1949-51 – декан юрид. ф-ту; з 1966 – проф. каф. цивіл. права, з 1972 – проф.-консультант каф. труд., колгосп. і земел. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Коваленко Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
17.09.1923

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1948 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. У 1953 – ст. викл. каф. цивіл. права Київ. філіал ВЮЗІ. 1956-88 на юрид. ф-ті Київ. ун-ту: ст. викл., з 1961 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Кохановська Олена Велеонінівна

 • Останні зміни:
18.01.1964

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1986 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1998 – доц., з 2008 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2002-04 чл. Метод. ради юрид. ф-ту, з 2007 – чл. Наук.-метод. комісії юрид. ф-ту; 2008-2011 – заст. декана юрид. фак-ту з наук. роботи.

Читати далі >Кузнєцова Наталія Семенівна

 • Останні зміни:
04.04.1954

Місце народження: м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. НАПрН України. 1978 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1984 на каф. цивіл. права Київ. ун-ту. 1993-2001 – зав. каф. цивіл. права, з 2001 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Ландкоф Самуїл Наумович

 • Останні зміни:
13.01.1887- 30.09.1970

Місце народження: м. Кременчуг.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1920 закінчив юрид. ф-т Харків. ун-ту. Працював присяжним повіреним, юрисконсультом Харків. міськпродвідділу. 1920-30 викладав цивіл. право в Харків. ін-ті нар. госп-ва, декан торгов. ф-ту цього ж ін-ту. З 1938 – викладав курс цивіл. права і зав. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1941 евакуювався до Саратова. З 1944 – зав. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Майданик Роман Андрійович

 • Останні зміни:
23.02.1965

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл.-кор. АПрН України. 1989 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1998 – на каф. цивіл. права, 2005 – проф. Київ. ун-ту. З 2007 – зав. каф. цивіл. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Матвєєв Геннадій Костянтинович

 • Останні зміни:
08.08.1908- 23.01.1990

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
1962 закінчив юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Держ. арбітр Київ. обл. (1962-64). 1966 закінчив асп-ру ВЮЗІ і захистив канд. дис. З 1966 – викл. Київ. ВШ МВС СРСР. 1967-77 – старш. викл., заст. декана ф-ту міжн. відносин і міжн. права Київ. ун-ту. 1977-81 –зав. каф. цивіл. права і процесу юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1981-83 – співроб. Секретаріату ЮНЕСКО (Париж). З 1983 зав. каф. цивіл. права та процесу, з 1984-87 – декан юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1983-87 − зав. каф. цивіл. права і процесу, 1984-87 – дек. юрид. фак-ту.

Читати далі >Мунтян Василь Лук’янович

 • Останні зміни:
22.02.1922

Місце народження: с. Іванівка (тепер с. Мирне), Бобринецького р-ну, Кіровоградської обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Чл. спілки юристів України. 1947 закінчив Одес. юрид. школу, 1953 – Київ. філіал ВЮЗІ.  З 1962 – ст. викл., доц. каф. цивіл. права; 1965-69 – в.о. зав. каф. цивіл. права; 1976-87 – зав. каф., з 1978 – проф. каф. труд., колгосп. і зем. права. З 1987 проф. НПУ ім. П.Драгоманова, Нац. ун-ту культури, Академії праці і соц. відносин Федерації профспілок України.

Читати далі >Отраднова Олеся Олександрівна

 • Останні зміни:
14.07.1977

Місце народження: м. Благовещенськ, Амурської обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1999-2005 – юрид. радник групи компаній: ТОВ «Техсервіс – 97», «Укр. транспортна спілка», ЗАТ «Теодосія», ТОВ «Востокгазсервіс», ТОВ «Гемма». 2001-05 – асист., з 2005 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2005-08 – юрид. консультант ТОВ «Інформ.-анал-ра центр «ЛІГА». З 2008 – кер. освітніх проектів ТОВ «ЛІГА ЗАКОН».

Читати далі >Панова Людмила В’ячеславівна

 • Останні зміни:
02.12.1971

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила Харків. держ. академію технології та орг. харчування. 1997 закінчила ф-т юстиції Нац. юрид. академії України ім. Ярослава Мудрого. 1992-2000 працювала юрисконсультом на п-ві. 2000-03 – асист., з 2006 – доц. каф. цивіл. права Нац. юрид. академії України ім. Ярослава Мудрого. З 2003 − доц. каф. цивіл. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Підопригора Опанас Андронович

 • Останні зміни:
13.07.1926- 01.01.2005

Місце народження: с. Леміщиха, тепер Жашків. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.
Акад. АПрН Ураїни. 1957 закінч. юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1957-60 асп., з 1960 – асист., старш. викл., доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1964-73 – заст. декана юрид. ф-ту. 1987-93 зав. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1993-2004 акад. секретар відділення цивіл.-прав. наук.

Читати далі >Притика Юрій Дмитрович

 • Останні зміни:
03.04.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1993 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1997 – асист., з 1999 – доц. каф. цивіл. права, 2006-07 – в.о. зав. каф. правосуддя. 2006–10 – зав. кафедри правосуддя юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2010-11– заступник Міністра юстиції України. З вересня 2011 до тепер – проф. каф. правосуддя Київ. ун-ту.

Читати далі >Решетник Олексій Федорович

 • Останні зміни:
28.12.1921- 09.01.1993

Місце народження: с. Білоцерківка, Великобагачанського р-ну, Полтав. обл..
Старш. викл. 1950 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1950-72 – ст. викл. каф. цивіл. права, з 1972-88 – ст. викл. каф. труд., колгосп. і зем. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Рябоконь Євген Олександрович

 • Останні зміни:
13.12.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
1999 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. Викл. каф. прав. дисциплін Фінанс.-прав. коледжу Київ. ун-ту (1999–2001), асист. (2001–03), з 2006 – доц. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Сабодаш Роман Богданович

 • Останні зміни:
06.10.1982

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2004 закінчив юрид. ін-т Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. 2004-07 асп. каф. цивіл. права Київ. ун-ту. З 2005 юрисконсульт ТОВ «Ю.Ф.» (за сумісн.). З 2007 асист. каф. цивіл. права Київ. ун-ту.

Читати далі >Томаров Іларіон Євгенович

 • Останні зміни:
21.04.1983

Місце народження: м. Київ.
2004 закінчив Укр. академії зовн. торгівлі, 2006 закінчив магістратуру юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2005-07 – викл. каф. кримін. і цивіл.-прав. дисциплін ф-ту міжн. права та правознавства Укр. академії зовн. торгівлі. 2005-06 – юрист в Юрид. компанії ТОВ «Юрлекс». З 2007 – Гол. юрисконсульт з інтелект. прав ДП «Укр. горілчана компанія «Nemiroff» (за сумісн.). З вересня 2007 – асист. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту.

Читати далі >Цюра Вадим Васильович

 • Останні зміни:
18.06.1980

Місце народження: м. Калинівка Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
2003 закінчив юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 2004 асист. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту, з 2008 на посаді доц.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи