ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кохановська Олена Велеонінівна

18.01.1964

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

1986 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1986 працювала адвокатом Київ. міськ. колегії адвокатів. викладала цивіл. право і цивіл. процес в – Академії внутр. справ України (нині – Нац. ун-т внутр. справ), Академії адвокатури України, Фінанс.-правовому коледжі при Київ. ун-ті, Ін-ті інтелектуальної власності і права та ряді інших, працювала юридичним радником і консультантом у ряді підприємств, установ і організацій, зокрема, у банку «Відродження» (нині – банк «Київ»), на Київ. хімічному заводі, Укр. автоцентрі КАМАЗ, Центрі профорієнтації Залізничного району м. Києва, проектних інститутах, в юрид. фірмі «Салком». З 1998 – доц., з 2008 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 2002-04 чл. Метод. ради юрид. ф-ту, з 2007 – чл. Наук.-метод. комісії юрид. ф-ту; 2008-2011 – заст. декана юрид. фак-ту з наук. роботи. 1988 захистила канд. дис. «Цивільно-правові аспекти регулювання відносин у сфері використання інформаційних систем», 2001 присвоєно вчене звання доц., 2006 захистила док. дис. «Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні». Осн. напрямки наук., пед. діяльності: цивіл. право, право інтелект. власності, цивіл. – правові проблеми інформ. відносин, особисті немайнові права фізичних осіб. Підготувала 2 кандидат юридичних наук. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2008). Член спілки юристів України. Автор більше 70 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Теорет. проблеми інформ. відносин у цивіл. праві. К., 2006; Прав. регулювання інформ. відносин в Україні. К., 2001; Цивіл. право України: Підручник. К., 2004 (у співавт.); Цивіл. кодекс України: Наук.-практ. Коментар. К., 2004 (у співавт.); Цивіл.-прав. аспекти реалізації інформ. прав та виконання інформ. обов’язків. К., 2005. 

Автор: Р.А.Майданик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи