ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кузнєцова Наталія Семенівна

04.04.1954

Місце народження: м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл..
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор.

Акад. НАПрН України. 1978 закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. З 1984 на каф. цивіл. права Київ. ун-ту. 1993-2001 – зав. каф. цивіл. права, з 2001 – проф. каф. цивіл. права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. 1985 захистила канд. дис.: «Відповідальність сторін за порушення зобов’язань в договорі підряду на капітальне буд-во», 1993 – докт. дис.: «Прав. регулювання підрядних договірних відносин у буд-ві (цивільно-прав. аспект)». 1989 присвоєне вчене звання доц., 1997 – проф. 2004 обрана акад.-секретарем відділення цивіл.-прав. наук. В 2007 присвоєне почесне звання засл. діяч науки і техніки. Чл. Вчен. ради юрид. ф-ту та чл. Вчен. ради КНУ ім. Т.Шевченка. Очолює Спец. Вчен. раду по захисту докт. дис. у Київ. ун-ті та Нац. юрид. академії ім. Ярослава Мудрого. Чл. Наук.-консульт. Ради ВСУ, заст. голови Наук.-консульт. ради ВГСУ, чл. Консульт.-експерт. ради Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Активно співпрацює з вчен.-цивілістами країн СНД, чл. Ради Наук.-консульт. центру приват. права країн СНД та чл. роб. групи з підготовки модельного цивіл. закон-ва для країн СНД. Автор понад 100 робіт в галузі цивіл. та міжн. приват. права Під її кер. захищено 5 докт. та понад 20 канд. дис. Осн. напрямки наук. досліджень: заг. теорія цивіл. права, корпорат. відносини, цивіл.-прав. договори, міжн. приват. право. Займається приватною юрид. практикою – віце-президент юрид. фірми «САЛКОМ», чл. Міжн. асоціації адвокатів (IBA). 

Автор: Р.А.Майданик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи