ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Алієва Заміна Керім кизи

09.07.1963

Місце народження: Азербайджан.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1987 закінчила Бакинський ін-т інозем. мов ім. 50-річчя СРСР. У Київ. ун-ті: 2002–07 – асист., з 2008 – доцент. каф. тюркології. Кандидат дис. «Словесність народів Закавказзя у наукових студіях українських орієнталістів кінця ХІХ – початку ХХ століть» (2006). Викладає нормат. курси: теорет. граматика азербайджанської мови, теорія і практика перекладу з турецької мови, методика викладання турецької мови у ВШ, історія турецької л-ри. Осн. напрями наук. діяльності: лексикологія, стилістика, історія азербайджанської мови, історія тюркських л-р, історія давньої турецької л-ри, методика викладання турецької мови, укр.-тюркські літ. взаємини. Осн. праці: Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ – початок ХХ ст.: Монографія. К., 2007; Історія турецької літератури (XIII–XVI ст.). Навч.-метод. посіб. К., 2009.

Автор: В.М.Підвойний

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи