ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Арнаут Федора Іванівна

06.09.1970

Місце народження: с. Дмитрівка Болградського р-ну Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1993 закінчила ф-т сходознавства Азербайдж. держ. ун-ту ім. М.Кірова, 1997 – магістратуру каф. турецької мови і л-ри Ун-ту Газі (м. Анкара), 2000 – асп. Ін-ту л-ри ім. Нізамі НАН Азербайджану. Викладала тюркологічні дисципліни у Комратському ун-ті (1996–99), Сх. Середземноморському ун-ті Пн. Кіпру (2003). В Київ. ун-ті з 2004 – доцент., з 2007 – докторант каф. тюркології. Кандидат дис. «Жанр маані в гагаузькому фольклорі». Викладає нормат. курси: турецька усна нар. творчість, історія турецької л-ри. Народознавство тюркських народів, турецька мова, сучас. л-ра тюркомовних народів. Осн. напрями наук. досліджень: гагаузька мова та л-ра, тюркська усна поезія, теорія л-ри, перекладознавство, давня турецька л-ра, укр.-тюркські літ. взаємини. Письменник, перекладач, чл. СП Гагаузії, президент Всеукр. громад. орг. «Союз гагаузів України». Автор 40 наук. праць з проблем гагаузького фольклору та тюркської словесності.

Автор: В.М.Підвойний

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи