ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дерменджі Омер

01.03.1972

Місце народження: Туреччина.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

1996 закінчив Ун-т Самсун (Туреччина), 2001 – магістратуру відділу сходознавства Київ. ун-ту. Викладав турецьку мову у ЛДУ, Нац. ун-ті «Львів. політехніка». У Київ. ун-ті: з 2002 – викл. турецької мови, з 2007 – доцент. каф. тюркології. Кандидат дис. «Трансформація сюжетів та образів у художній літератур (на матеріалі творів про Роксолану)» (2005). У сферу наук. зацікавлень входить лексикографічна, перекладацька, метод.-наук. та літературознавча тематика. Автор турецькомовних перекладів творів Т.Шевченка, С.Руданського, П.Загребельного. За вагомий внесок у розбудову укр.-турецьких культ. взаємин нагороджений Почесною грамотою Мін-ва культури і туризму України. Осн. праці: Українсько-турецький словник. Стамбул. 2007; Практикум перекладу українською та турецькою мовами: Підручник. Сімферополь, 2007.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи