ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Авер’янова Ніна Миколаївна

28.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Закінчила 1995 пед. ф-т КДПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 асп. Київ. ун-ту за спец. «Українознавство» (філос. науки). Працювала: виклад. образотворчого мистец. з методикою навчання в Київ. міськ. пед. коледжі (1996-2003). У Київ. ун-ті: з 2006 філос. І кат., що проводить наук.-тех. розробки Центру українознавства, з 2008 – м. н. с., з 2011 р. – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» (2007). З 2006 також виклад. каф. дизайну ВМУРоЛ «Україна».

Коло наук. інтересів: українознавство, філософія, культурологія, дизайн, укр. образотворче мистец., нац. виховання, виховання особистості. Автор понад 70 наук. праць.

Осн. праці: Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.); Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. Монографія. К., 2005 (у співавт.); Громадська діяльність українських художників як складова суспільного буття (ХVІ – поч. ХХ ст.) // Календар-щорічник «Українознавство» за 2008. К., 2007; Національне виховання в контексті глобалізації // Вісник Київ. ун-ту. Сер.: Українознавство. Вип. 11. К., 2007; Становлення особистості як фундаментальна проблема суспільного розвитку // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. Вип. 12. К., 2003; Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства / Ніна Авер’янова // Українознавчий альманах. 2012. Вип. 8. С. 134–137; Масова культура в контексті сучасних трансформацій українського суспільства // Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія [Наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової]. Дніпропетровськ: Маковецький, 2012. С. 154–166.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи