ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Борисенко Валентина Кирилівна

07.07.1945

Місце народження: с. Хижинці, Вінницького району, Вінницької області.

Закінчила 1968 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1971 асп-ру ІМФЕ. Працювала наук. співроб., зав. сектором Рукописних фондів ІМФЕ (1981–95). У Київ. ун-ті з 1995: перший зав. каф. етнології та краєзнавства іст. ф-ту (1995–2002), проф. (1997). Канд. дис. «Взаимосвязи в традиционной культуре и быту украинцев и поляков Подолии в конце XIX – начале XX в» (1974), докт. дис. «Весільні звичаї та обряди на Україні» (1992). Підготувала 15 канд. та 3 д-рів наук, консультант 2 докторантів. Розробила програми нормат. курсів: "Українська етнологія", "Зарубіжна етнологія", "Українська етнологія в контексті європейської науки". Організувала і провела ряд міжн. конф. (Київ, 1999, 2000, 2001). Прочитала лекції з укр. культури за кордоном: ун-т Тампере (Фінляндія), Сарасота, Гарвард, Філадельфія, Нью-Йорк, Вашингтон (США), Прага (Чехія), Варшава (Польща). Відп. ред. журналу "Етнічна історія народів Європи" (К., 1999–2009, №1–30). В етногр. експедиціях обстежила понад 500 сіл України. Розробила положення про Міжфакультет. фольклорно-етногр. навч.-метод. лабораторію і передала до неї зібрану в експедиціях колекцію експонатів з традиційної культури. Розробила програму для записування студентами усних свідчень про голодомори 1932–33 та 1946–47 рр. Зібрано бл. 2500 свідчень з різних обл. України. Стаття «Голодомор 1932–1933 років в Україні – спланована акція геноциду українців» (2008) вийшла у перекладі на іврит, польс., словацьку, чеську, англ., франц., ісп., нім., сербохорватську. Чл. Експертної Комісії ВАК України (1998–99). Чл. 2 спец. вч. рад по захисту докт. і канд. дис. Засл. діяч науки і техніки України (2005). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст. (2008). Автор бл. 180 публікацій, з них 4 монографії і 10 у співавт., посібники, 170 наук. статей. Осн. праці: Нова весільна обрядовість в сучасному селі. К., 1979; Весільні звичаї та обряди на Україні. К., 1988; Поділля. К., 1994 (у співавт.); Холмщина та Підляшшя. К., 1997 (у співавт.); Українці. Т.І. Опішне, 1999 (у співавт.); Традиції і життєдіяльність етносу на матеріалах святково-обрядової культури українців. К., 2000; Нариси з історії української етнології 1920–1930 років. К., 2002; Голодомор 1932–1933. К., 2003 (у співавт.); Українки в історії. К., 2004, 2006 (у співавт.); Свіча пам’яті. Усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках. К., 2007; Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932 – 1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД. К., 2007 (у співавт.); Українська етнологія. Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. К., 2007 (у співавт.). Л-ра: З-над Божої ріки. Літературний біобібліографічний словник Вінниччини. Вінниця, 2001; Жінки-вчені Києва. К., 2003; ЕСУ. К., 2003. Т.3; Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. Т.1 (15). Чернівці, 2003; Недюха Н. Проф. Валентина Борисенко: "Своїм успіхам у науці я завдячую дітям" //Світ, 2000, березень, №9–10; Черевичний Г.С. Борисенко Валентина Кирилівна / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи