ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Довбищенко Михайло Володимирович

04.06.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив 1993 іст. ф-тет Київ. Ун-ту. Працював викладачем КНУКіМ, ВМУРоЛ «Україна», Нац. академії оборони України. Читав курси: «Історія України», «Історія укр. державності», «Релігієзнавство», «Укр. палеографія» та ін. У Київ. ун-ті: 2005–08 докторант, з жовт. 2009 м.н.с., з жовт. 2011 н. с., з жовт. 2012 по кін. 2015 с. н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Соціальна та регіональна структура Уніатської Церкви кінця XVI – першої половини XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства)» (1998); докт. дис. «Українська шляхта Волині у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.» за спец. «Українознавство» (захист відбувся 31.05.2010).

Коло наук. інтересів: історія Церкви та реліг. рухів в Україні, соц. та політ. історія України та Білорусії Литов.-польськ. доби. Автор 50 наук. публікацій.

Осн. праці: Archivum Ecclesiae Ruthenae. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. // Пам’ятки. К, 2001. Т.3. Вип. 3; Волинська шляхта у релігійних рухах кінця XVI – першої половини XVII ст.: Монографія. К., 2008; На порозі нової доби: православна шляхта Волині кінця XVII – початку XVIII ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. 2012. Вип. 16. С. 153–169; Ченці – боніфратрії та поширення гуманістичних ідей на українських землях в першій половині XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства) // Українознавчий альманах. 2011. Вип. 5. С. 121–124; Біля витоків політичного українства: роль польської шляхти у формуванні українського світу та української ідеї в кінці XVI–XVIII ст. // Українознавчий альманах. 2010. Вип. 3. С.109–117; Вплив релігійних рухів на розвиток національної свідомості православного та уніатського нобілітету Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (українознавчий аспект) // Українознавчий альманах. 2010. Вип. 2. С. 210–213; Miedzy Ukraina a Polska. Szlachecka rodzina Jelowckich w życiu społecznym i religijnym Wołynia od polowy XVI do polowy XVII wieku // Studia z dziejów i tradycji metropolii kijowskiej XII–XIX wieku. T. 5. Lublin, 2009. S. 15–29.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи