ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грабовська Ірина Миколаївна

02.02.1961

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Після закінчення СШ працювала на трубопрокатному з-ді ім. В.І. Леніна, м. Дніпропетровськ. Закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту (1985) та асп. цього ун-ту (1993). У Київ. ун-ті: з 1992 мол. наук. співроб., з 1994 с.н.с. Ін-ту українознавства КНУ, з 2000 с.н.с. Центру українознавства, тепер Центру українознавства філософського факультету, зав. відділу, кер. наук. групи «Філософсько-світоглядні проблеми українознавства». Вчене звання старш. наук. співроб. отримала 2007. Канд. дис. «Формування екологічної культури особистості: українознавчий аспект» (1994). 

Активно співпрацює зі ЗМІ. Друкувалась у наук.-популярних вид.: «Сучасність», «Розбудова держави», «Ї. Незалежний культурологічний часопис», «Арка», «Ґенеза», «Філософська та соціологічна думка», «Олег та Ольга. Вісник ґендерного партнерства (Швеція)», ел. видання «Політикантроп», «Welcome to Ukraine», «Дзеркало тижня», «Народний депутат» тощо. Лауреат премії журналу «Сучасність» та Ліги укр. меценатів (2001). Автор понад 200 наук. публікацій.

Наук. інтереси: філософсько-світоглядні проблеми сучасного українознавства, ґендеристика, філософія міфу, філософсько-світоглядні проблеми націєтворення.

Осн. праці: Особистість. Культура. Екологія. К., 1997; Україна як метафізична реальність: Монографія. К., 2000; Філософія українського буття: Монографія. К., 2006 (у співавт.); Національні міфи сучасної України: філософсько-світоглядний аналіз: Монографія. К., 2007; Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні. К., 2007 (у співавт.); Пошуки ґендерної паритетності: український контекст: Монографія. Ніжин, 2007 (упоряд., заг. ред.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.); Жінка-політик в українському постколоніальному соціумі: глобальні виклики та локальні відповіді // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: [колективна монографія / ред. Т.І. Власової, Т.М. Талько]. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, 2009. - С.287-294; Гендерна освіта як чинник гуманізації вищої освіти в Україні // Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України:[колективна монографія] / за ред. Т.І. Власової, Т.М. Талько]. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2008. – С.161–168; Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури. Монографія / Грабовська І., Купцова Т., Талько Т. – К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 196 с.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи