ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Крисаченко Валентин Семенович

08.09.1953

Місце народження: с. Тополі Гайворонського р-ну Кіровоград. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1976 Чернів. держ. ун-т зі спеціальності «біологія» та 1981 асп. Ін-ту філософії АН УРСР. У 1976-78 працював ст. лаб-том наук.-досл. станції по захисту від колорадського жука Всесоюз. наук.-досл. ін-ту захисту рослин АН СРСР, м. Чернівці. Надалі – співроб. Ін-ту філософії АН УРСР, тепер НАН України. У 2001–2007 працював в Нац. ін-ті стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України, з 2002 очолював відділ заг. проблем нац. безпеки. 2007–10 – у Нац. Ін-ті проблем міжн. безпеки при РНБО України, держ. експерт відділу гуманіт. політики та безпеки, з 2008 – радник директора цього ін-ту. Водночас з 2005 очолює відділ геополітики та геостратегії (Теппер відділ геополітики та глобалістики) НДІ українознавства. В Київ. ун-ті: у 1992 – один із засновників Ін-ту українознавства. У груд. 1992 – черв. 2000 очолював відділ психології та методології творчості Ін-ту українознавства, з 1994 – переймен. на відділ філос.-світогл. проблем українознавства. У 1996–98 на філос. ф-ті читав спец. курси «Філософія екології» та «Історія укр. філософії». У 2000–02 – с.н.с. Центру українознавства). Канд. дис. «Теоретико-пізнавальні функції еколого-еволюційного підходу в біології» (1981), докт. дис. «Філософський аналіз еволюціонізму» (1991). Вчене звання проф. отримав 1996.

Досліджував питання методології українознавства, його джерельних основ, парадигмальної структури та евристичних можливостей, методики його викладання, специфіки образу України у світ. культурі, особливостей укр. ментальності та екол. культури, етнотворчого впливу укр. природи та вияву специфічних рис укр. світогляду, а також історії Криму. Розробляв наук. проблему «Українознавство як філософія укр. буття». Академік Укр. академії політ. наук (1997), академік АН ВШ України (2005). Відмінник освіти України, Засл. діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений Знаком «За наукові досгянення» Мін-ва освіти і науки України (2007). Автор бл. 300 наук. праць з філософії науки, теорії еволюції, українознавства, екології людини, історії, у т.ч. 12 монографій, а також більше 10-ти підручників, посібників і хрестоматій.

Осн. наук. праці та навч. посіб.: Экология и эсхатология / Водопьянов П. А., Крисаченко В. С. Минск, 1993; Людина і довкілля. Антологія: у 2 кн. К., 1995; Екологічна культура. Теорія і практика: Навч. посіб. К.: Заповіт, 1996; Українознавство. Хрестоматія-посібник: у 2 кн. К., 1996, 1997; Людина і біосфера: основи екологічної антропології: Підруч. К.: Заповіт, 1998; Україна: природа і люди / В. С. Крисаченко, О. І. Мостяєв. К., 2000; 2002 (2-е вид., перероб. і доповн.); Україна на сторінках Святого Письма та витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира. К.: Наук. думка, 2000; Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку / В. С. Крисаченко, М. І. Хилько. К.: Знання України, 2001; Українська політична нація: Генеза, стан, перспективи (ред., співавт.). К.: НІСД, 2003; Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри. К.: НІСД, 2005; Український соціум (у співавт.). К.: Знання України, 2005; Історія української філософії. Хрест.-довідн. К: «МП Леся», 2006; Історія Криму: Навч. посіб. К.: «МП Леся», 2007; Словник геополітичних термінів та понять (упоряд. і ред., авт. статей). К.: Фоліант, 2008; Світоглядна парадигма ХХ століття: український внесок // Освіта і упр. 2009. Т. 12. № 2. С.63-79; 2010. Т. 13. № 4. С.98-114; Український геополітичний словник (авт. конц., статей., упоряд. і ред.). К.: «МП Леся», 2010; Українська ідентичність // Освіта і упр. 2010. Т. 13. № 2/3. С.137-143; Християнство на теренах давньої України: від апостола Андрія до князі Володимира. К.: «МП Леся», 2012.

Л-ра: Мостяєв О. Екологічне українознавство професора Крисаченка // Українознавство. Календар-щорічник. 2003. К., 2002; Кононенко П. П. Валентин Крисаченко // Збірник наук. праць НДІУ. Т. XХIІ. К., 2008; Дякова О. В., Федоренко О. А., Ярошинський О. Б. Валентин Крисаченко – видатний український вчений // Там само; Мостяєв О. Валентин Крисаченко як українознавець (до 55-річчя народження) // Там само; Сандуляк Л. І. Валентин Крисаченко – Homo cogitans // Там само.

Автор: Мостяєв О. І.

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи