ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Обушний Микола Іванович

02.01.1942

Місце народження: с. Ядути Борзнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: д-р політ. наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: директор.

1969 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. 1969 – старш. методист підготов. ф-ту для інозем. громадян, 1969-71 – заст. голови профспілкового комітету Київ. ун-ту. 1971-74 – асп. філос. ф-ту Київ. ун-ту. 1974-87 – у Київ. ін-ті легкої пром-сті: асист., старш. викл., доц. каф. наук. комунізму. З 1987 працює у Київ. ун-ті: доц., проф. (2000) політології кафедри. З 2007 – дир. Українознавства центру філос. ф-ту.

Читає лекційні курси та спецкурси: «Політологія», «Партологія», «Історія укр. і заруб. культури», «Націологія», «Етнополітологія», «Етнополітична безпека». 1975 захистив канд. дис. «Проблеми формування політ. армії революції в країнах Латинської Америки», 1999 – докт. дис. «Етнонац. ідентичність у контексті формування укр. нації». Вперше в Україні розробив наук. концепцію етнонаціональної ідентичності, визначив її структурно-функціональну роль в етнонаціональних процесах, зокрема, в системі самоорганізації та самоутвердження укр. нації у кожному даному часі і певному просторі. Чл. Експерт. Ради ВАК України, спец. вчен. рад по захисту канд. і докт. дис. Відповідальний редактор журналу «Українознавчий альманах», Вісника «Українознавство», календаря-щорічника «Українознавство». Чл. ред. колегій ряду наук. журналів: «Політологічний вісник», Вісника «Філософія. Політологія» та ін. Голова правління Спілки викл. вищої школи та науковців України (1994-2004). Акад. Академії Наук вищої школи України (2007). Нагороджений медалями: «Захисник Вітчизни» (1999), «В пам’ять 1500-ліття Києва» (1982), нагрудним знаком учасник «Учасник бойових дій» (1998), знаком МОН України «За наук. досягнення» (2008). Відзначений Почесн. грамотою МОН України (2001), Київ. міськ. головою «Подякою» (2005, 2009), Почесн. грамотою (2003). У зв’язку із 175-річчям КНУ ім. Тараса Шевченка відзначений Прем’єр-міністром України «Подякою» (2009). Коло наук. інтересів: етнонац. ідентичність, її місце і роль в націо- і державотворчому процесі України, історія і теорія політ. партій, міжконфесійні відносини, розвиток демократії, громадян. сусп-ва. Підготував 1 д-ра та 15 канд. наук. Розробив концепцію навч. курсу з партології для ВНЗ. Автор понад 200 наук. і наук.-метод. праць.

Осн. праці: Етнос і нація: проблеми ідентичності. К., 1998; Етнонац. процеси в сучас. Україні: досвід, проблеми, перспективи. К., 1996 (у співавт.); Укр. політологія: витоки і еволюція. К., 1995 (у співавт.); Політологія: Довідник. К., 2004 (у співавт.); Партологія: Навч. посіб. К., 2006 (у співавт.); Витоки українознавчих досліджень у Київ. ун-ті // Українознавство-2009. Календар-щорічник. К., 2008; Філос. складова українознавства в Ун-ті св. Володимира // Українознавство-2009. Календар-щорічник. К., 2008; Проблеми формування зовнішньополітичного іміджу сучас. України // Українознавчий альманах. К., 2009; Українознавство як наука та навч. дисципліна // Українознавство. Навч. посіб. К., 2009; Політико-психологічні аспекти Голодомору 1932-1933 рр. // Соц. психологія. №3. 2009; Історiя України. Джерельний лiтопис / за заг. ред. В. І. Червiнського, М. І. Обушного. – К.: ДП «Дирекцiя ФВД», 2008; Походження, становлення та розвиток українського народу / Воропаєва Т.С., Кагамлик С.Р., Конча С.В., Обушний М. І. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010; Шлях до себе. К.: Техніка, 2011; Ядути: село і люди. К.: Техніка, 2011.

Л-ра: Белых А. Методика. Мастерство. Знамя // Ежедневная газета Одесского военного округа «Защитник Родины». 1964. №25(5602); Філос. ф-т (документи та матеріали) / За ред. А.Є. Конверського. К., 2004; Мадіссон В.В. Внесок до розвитку політології. Довідник «Політологія» // Освіта. 9-16 березня 2005; Пахарєв А.Д. Вагомий внесок у політичну науку // Трибуна. 2005. №1-2; Червінський В. Серцем чиста людина // Освіта. 21-28 червня 2006; Обушний М. І. Шлях до себе. К.: Техніка, 2011.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи