ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пасько Ірина Володимирівна

31.03.1954

Місце народження: м. Ленінград.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1977 іст. ф-т та 1985 асп. Ленінград. держ. ун-ту. У 1977–92 працювала в наук.-досл. відділі Держ. музею історії Ленінграда, з 1991 – С.-Петерб. (з 1977 мол. наук. співроб., старш. наук. співроб., з 1989 – зав. відділу історії міста); з 1986 водночас доц. каф. музеєзнавства Ленінград. держ. ін-ту культури. Канд. дис. «Реализация крестьянской реформы 1861 г. в Тихвинском Полесье (Опыт применения математических методов в историческом исследовании)» (1986). Після переїзду в Україну разом з чоловіком – військ. лікарем у 1992–2000 старш. наук. співроб. Ін-ту укр. історіографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ, осн. напрямок наук. досліджень – україніка в архівах Санкт-Петербурга; жовт. 2000–01 доц. каф. педагогіки і культури Нац. академії оборони України. У Київ. ун-ті: 2002 – 31.03.2009 с.н.с. Центру українознавства; водночас за сумісн. 2005–07 доц. каф. джерелознавства, та спец. іст. дисциплін. іст. ф-ту. Виклад. спец. курси: «Археографія», «Українська археографія», «Україніка в архівах Росії та Польщі». Автор та співавтор декількох метод. посібників. Осн. напрямки наук. досліджень: укр. діаспора С.-Петербурга, наук. біографістика, природнича наука в університетах України.

До сфери наук. інтересів належить історія формування та розвитку київ. природознав. шкіл та їх взаємозв’язок з європ. природознав. наукою. Автор персональних та тематичних статей в «Енциклопедії сучасної України» (Т.I–IV), енцикл. вид. «Санкт-Петербург: XIX ст.» (Т.II. СПб., 2004), Енциклопедії історії України (Т. II, V). Автор 80 наук. публікацій.

Осн. праці: Медицина в Україні. Біобібіліографічний довідник. XVIII – поч. XX ст. К., 2001; Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. Монографія. К., 2004 (у спіавт.); Архівна україніка в межах і за межами України: практичний досвід та перспективи: Монографія. К., 2004 (у співавт.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи