ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піскун Валентина Миколаївна

31.03.1957

Місце народження: смт Батурин, Бахмацького району, Чернігів. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Закінчила 1980 іст. ф-т Київ. ун-ту. З вер. 1981 до серп. 1992 працювала у Сумському держ. пед. ін-ті ім. А.С. Макаренка. У Київ. ун-ті: з вер. 1992 м.н.с. відділу народознавства Ін-ту українознавства Київ. ун-ту; з 06.1995 зав. сектором аналізу і наук. інформації відділу теорії та історії українознавства; з квіт. 1996 вч. секретар Ін-ту українознавства; 1998–2000 заст. дир. з наук. роботи Ін-ту українознавства; 2000–05 заст. дир. Центру українознавства; у 2006–2010 с.н.с. Центру українознавства). З 2000 – викл. історії України Ін-ту післядипломної освіти. Водночас 1995–2000 – викл. історії України та основ політології Укр. Гуманітарного ліцею. З 2011 – пров. наук. співр. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ, з лют. 2013 – зав. від. Джерел з новітньої історії України. Канд. дис. «Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х – початок 90-х років ХХ ст.)» (1996), докт. дис. «Українська політична еміграція 20-х рр. ХХ ст.» (2007). Підготувала 8 канд. наук.

Наук. інтереси: розробка теоретико-методол. засад українознавства як інтегративної науки; підготовка навч. програм; дослідження історії укр. політ. еміграції у 20-х рр. ХХ ст.; охорона й збереження культ.-іст. спадщини укр. народу; державотворення в Україні; формування укр. нац. ідентичності. Підготувала програму курсу «Укр. світ» (І–ІІІ вікові категорії) для недільних шкіл укр. зарубіжжя; ініціатор проведення тренінгів та читання лекцій для вчителів. Під кер. П. здійснено декілька наук. проектів, розпочато видання Календаря-щорічника «Українознавство». Член Укр. Іст. Тов-ва. Автор бл. 200 наук. праць.

Осн. праці: Законодавчі та організаційні засади охорони пам'яток та основні напрямки їх здійснення // Історико-культурна спадщина України: Проблеми дослідження та збереження; Монографія. К., 1998 (у співавт.); Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Использование культурной антропологии и герменевтики в исследовании события и контекста // Мавродинские чтения 2004; Актуальные проблемы историографии и исторической науки: Материалы юбилейной конференции, посвященной 70-летию исторического факультета Санкт-Петербургского университета / Под ред. А.Ю. Дворниченко. СПб., 2004; Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття): Монографія. К.; Нью-Йорк: Леся, 2006; Пізнаємо Україну. Узнаем Украину. Discover Ukraine. Посібник для учителів та учнів недільних шкіл українського зарубіжжя. К., 2007 (у співавт.); Український modus vestiendi – спосіб зодягання: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.); С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти // Укр. істор. журнал. 2009. № 3. С. 4–14; Юрій Шевельов: виклик часу i відповідь науковця / Пiскун В. М., Цiпко А. В., Шептицька Т. Л. та iн. К.: «МП Леся», 2010; Історична пам’ять і комеморація як спосіб об’єднання спільноти: українські реалії  в минулому і сьогодні // Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам'ять. Зб. наук. праць; Український інститут національної пам’яті.  Вип.1. К.: Стилос, 2011. С.101–115; Становлення фінансово-банківської системи в УНР: дійсність в реаліях революційного часу // Казна України. 2012. №  3. C. 42–44.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи