ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сергійчук Володимир Іванович

13.03.1950

Місце народження: с. Прибережне Житомир. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1972 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1977 екон. ф-т Укр. сільськогосподарської академії. До 1987 працював у ред. газети «Сільські вісті». У Київ ун-ті: проф. каф. давньої та нової історії України, дир. Центру українознавства НДЧ (2000–07). Розробив та викладає спец. курс «Українці в світі», «Історія українського козацтва», «Історія ОУН-УПА». Канд. дис. «Народна армія на Україні в роки визвольної війни. 1648–1654 (Організація, озброєння, забезпечення)» (1982), докт. дис. «Українське козацьке військо в другій половині XVІ – середині XVІІ ст.» (1992). Досліджує проблеми історії України, зокрема укр. козацтва, розселення українців у світі, нац. меншин в Україні, діяльності ОУН-УПА, внеску українців у розвиток світ. науки і культури. Чл. спец. вч. рад та захисту докт. і канд. дис. Київ. ун-ту. Чл. ред. колегій фахових іст. видань. Осн. праці: Іменем Війська Запорозького. К., 1991; Національна символіка України. К., 1992; Німці в Україні. К., 1994; Етнічні межі і державний кордон України. К., 1996, 2000, 2008; ОУН-УПА в роки війни. К., 1996; Армія Богдана Хмельницького. К., 1996; Наша кров – на своїй землі. К., 1996; Уся правда про єврейські погроми. К., 1996; Трагедія українців Польщі. Тернопіль, 1997; Погроми в Україні. 1914-1920. К., 1998; Десять буремних літ. Західноукраїнські землі в 1944-1953 роках. К., 1998; Українська соборність. К., 1999; Депортація поляків з України. К., 1999; Новітня каторга. К., 2001; Неусвідомлення України. Ставлення світу до Української державності: погляд у 1917-1921 роки з аналізом сьогодення. Л., 2002. Тавруючи визвольний прапор. К., 2002; Трагедія Волині. К., 2003; Поляки на Волині в роки Другої світової війни. К., 2003; Самі себе звоювали. К., 2003; Дмитро Вишневецький. К., 2003; Переяславська рада – трагедія України і програш Європи. К., 2003; Симон Петлюра. К., 2004, 2009; Український здвиг (Закерзоння, Волинь, Прикарпаття, Поділля, Наддніпрянщина). В 5 тт. К., 2004-2005; Кого предал гетман Мазепа. К., 2006; Що дала Україна світові. К., 2008, також тур. і англ. мовами; Українські державники: Всеволод Петрів. К., 2008; Історія КОДУСу. К., 2008; Героїка трагедії Крут. К., 2008 [упорядн.]; В обороні української правди. К., 2010. Л-ра: Українознавство // Наука в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на зламі тисячоліть. К., 2002; Казьмирчук М.Г. Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Трагедія Волині. Причини й перебіг польсько-українського конфлікту в роки Другої світової війни. Видання друге, доповнене. – К., 2009.; В обороні української правди. Збірник окремих наукових розвідок до 60-річчя від дня народження. – К., 2010.; Надія і розчарування українства. До 90-річчя підписання Варшавського договору між Українською Народною Республікою і Річчю Посполитою Польською. – К., 2010.; Соборна пам’ять України. Календар-альманах на 2011 рік. – К., 2010.; Український здвиг: Закерзоння.1939-1947. Вид. друге, доповн. – К., 2011.; Український здвиг: Волинь. 1939-1955. Вид. друге, доповн. – К., 2011.; Соборна пам’ять України. Календар-альманах на 2012 рік. – К., 2011.; Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939–1987). – К., 2012.; На межі двох світів. Українсько – турецькі відносини в ХVІ–ХХІ ст. – К., 2012.; Неусвідомлення України. – К., 2012.; Соборна пам’ять України. 2012. – К., 2012. 

Автор: В.Ф.Колесник

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи