ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Щербатюк Олена Вадимівна

27.09.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1983 ф-тет історії та теорії образотворчого мистецтва Київ. держ. худ. ін-ту (тепер Академія мистецтв України), фах – мистецтвознавець, 1993 асп-ру каф. етики, естетики та теорії культури філос. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала 1983-90 ред. Гол. редакції наук.-популярних і навч. програм Держтелерадіо УРСР. В Київ. ун-ті: 1993–2001 м.н.с., н.с., зав. відділу нац. культури Ін-ту українознавства, 2001–05 с.н.с., у 2005–08 докторант Центру українознавства. З 2008 доц. Київ. нац. ун-ту театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого (КНУТКТ). Канд. дис. «Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні др. пол. ХV1–ХVІІІ ст.» (1994).

Наук. інтереси: комплексне дослідження проблем укр. культури, методологія культурол. досліджень, укр. культура ранньомодерної доби. Автор понад 60 наук. та навч. метод. публікацій, у т.ч. 4 монографій.

Осн. праці: Україна в діалозі культури: роздуми з приводу концепту «відкритості» // Календар-щорічник «Українознавство» – 2002». К., 2001; Українство в світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: Монографія. К., 2004 (у співавт.); Український соціум: Монографія. К., 2005 (у співавт.); Святково-театральні форми як комунікативне середовище в ранньомодерному культурному контексті // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Сер.: Українознавство. Вип. 11. К., 2007; Український modus vestiendi – спосіб зодягання: Монографія. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи