ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сорочук Людмила Василівна

11.05.1966

Місце народження: с. Крилів, Корецького р-ну, Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Закінчила 1985 Дубнівське пед. уч-ще, 1997 – пед. відділення УДПІ ім. М.П. Драгоманова, 2001 асп. Центру українознавства Київ. ун-ту. Має педагогічний досвід роботи в сш та Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: з 2002 м.н.с., у 2005–2015 н.с. Центру українознавства. Керівник наук. групи «Освітні аспекти самозбереження та розвитку українства». Водночас виклад. філол. ф-ту Київ. ун-ту. (каф. фольклористики). Канд. дис. «Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії» за спец. «Фольклористика» (2004).

Наук. інтереси: українознавство, міфологія, українська календарна та родинна обрядовість, етнопедагогіка, сучасне побутування фольклорної традиції. Автор метод. комплексу «Український світ» для вчителів недільних шкіл укр. зарубіжжя, низки навч. програм. Автор понад 65 наук. публікацій, у т.ч. 3 колективних монографій та 1 навч. посіб. (у співавт.)

Осн. праці: Символічна модель календарно-обрядової поезії українців / Література. Фольклор. Проблеми поетики. Зб. наук. праць. К, 2002. Вип. 14; Дитина в українській родині: етнопедагогічний підхід / Українознавство – 2003. Календар-щорічник. К., 2002; Вода і вогонь як життєдайна основа в українській фольклорній традиції (образно-символічне наповнення) / Календар-щорічник «Українознавство – 2005». К., 2004; Міфопоетичний світ в українській календарно-обрядовій поезії (архетипне підґрунтя) / Українознавство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: Монографія. К., 2004. (у співавт.); Український modus vestiendi – спосіб зодягання: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи