ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Василик Ірина Богданівна

22.08.1980

Місце народження: с. Озеряни Борщівського р-ну Терноп. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Остання займана посада: молодший науковий співробітник.

У 2002 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі із відривом від виробництва. У 2005–2006 рр. працювала на посаді фахівця І категорії та старшого викладача Тернопільського регіонального центру дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за сумісництвом). У 2006-2007 рр. перебувала на стажуванні в Інституті історії Гданського університету (Республіка Польща), де захистила дипломну роботу на тему «Формування української політичної еліти Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до Першої світової війни) в контексті польсько-українських відносин». У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1918 р.)», спеціальність 07.00.01 – історія України. У 2007–2011 рр. – доцент кафедри суспільних і політичних дисциплін, у 2009–2011 рр. – завідувач відділу науки, вчений секретар Науково-технічної ради Державної академії житлово-комунального господарства (м. Київ); член науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2009–2010). У 2011–2015 – м. н. с. Центру українознавства філософського ф-ту КНУ (за сумісництвом, з 2014 – основне місце роботи).

Стажування: Ін-т історії Гданського ун-ту (2006-2007), Ін-т історії Варшавського ун-ту (2012). Вик. курси: «Історія України», «Історія української культури», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління».

Коло наук. інтересів: українознавство, історія парламентаризму, історія адвокатури і права України, історична та юридична біографістика.

Осн. праці: Західноукраїнська й польська правнича преса в суспільних процесах Галичини (кін. ХІХ ст. – 1939 р.) // Українознавчий альманах. 2013. Вип. 11. С. 243–247; Кость Левицький: від адвоката до прем’єра ЗУНР: монографія. К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012; Особливості формування української юридичної еліти Східної Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка «Українознавство». – 2012. – Вип. № 16. – С. 39–43; Парламентська діяльність української політичної фракції у Державній Раді Австро-Угорщини // Українознавчий альманах. 2012. – Вип. 7. – С. 162–165; Психологія управління. Консп. лекц. К.: ДАЖКГ, 2010.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи