ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Воропаєва Тетяна Сергіївна

12.07.1960

Місце народження: м. Чигирин Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: науковий співробітник.

У 1977 р. закінчила Смілянську сш № 11 (Черкас. обл.) із золотою медаллю. Закінчила з відзнакою 1982 муз.-пед. ф-т Кіровоград. держ. пед. ін-ту ім. О.С.Пушкіна. 1981 отримала Золоту  медаль і диплом Лауреата Всесоюз. конк. студ. наук. робіт («Формування музичних здібностей у шестирічних дітей: нові стратегії», науковий керівник проф. Т.І. Пашукова). 1982–1986 в асп. Київ. ун-ту, спец. «Соціальна психологія». У Київ. ун-ті: з 1992 с.н.с. Ін-ту українознавства та Центру українознавства, тепер Центру українознавства філософського факультету, кер. наукової групи. З 1999 доц. каф. загальної та організаційної психології ф-ту соціології та психології, тепер ф-ту психології (за сумісн.). Вчене звання доц. отримала 1992. Канд. дис. «Структурні й типологічні особливості громадянської позиції як системоутворюючого чинника активності особистості» (1990).

Під її наук. кер. захищено 3 канд. дис. з українознавства. 1999–2013 працювала на факультетах: психології та соціології, економічному, географічному, фізичному, механіко-математичному, геологічному, психології, в Інституті журналістики. Читає курси: Історія української психології, Методологічні конструкти сучасної психології, Психологія викладацької діяльності, Загальна психологія, Економічна психологія, Психологія управління, Психологія реклами та ін.

Має досвід роботи та керує науковими проектами з культурології, етнічної та політичної психології (Міністерство України у справах науки і технологій, Фонд «Відродження», Фонд «Євразія», Фонд ім. Фрідріха Еберта, Фонд фундаментальних досліджень МОН України, Російський Гуманітарний науковий Фонд та ін.). Співпрацювала з часописами «Голос України», «Українське слово», «Україна молода», «Січеслав», з ел. виданнями «Ukrainian European Perspective», «Політикантроп», «Экспедиция XXI», «Воля народу», «Кіріос», а також з радіо «Свобода», «Нарт», «Ера» тощо. Автор понад 300 наук. праць (опублікованих в українських та зарубіжних виданнях), зокрема навч.-метод. комплексів та навч. посіб., розд. колективних монографій, наук. статей.

Нагороджена Почес. грамотою Ректора ун-ту (2008, 2011); Грамотою Товариства «Україна-світ» (2005); Почесною грамотою Київського міського голови (2007);  Почесною грамотою декана факультету психології (2008); Почесною грамотою декана філософського факультету (2010); отримала Подяку від Директора Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні доктора Штефана Хробота (2007) і Подяку від Митрополита Київського і всієї України Володимира (2013). Нагороджена за багаторічну науково-дослідну роботу в галузі соціогуманітаристики: Дипломом «In the forefront of science» («В авангарді науки») за наукову аналітику в рамках конкурсу «World Championship, continental, national and regional research analytics championships» за підписом Директора Департаменту міжнародних проектів IASHE (International Academy of Sciences and Higher Education) Томаса Моргана (London, Great Britain, 2011); Дипломом «SOPHIST» (№ DS – 012/0086) за наукову аналітику в галузі культурології в рамках Міжнародного науково-дослідницького чемпіонату (London, Great Britain, 2012); Дипломом першого ступеня за результатами другого етапу Національного дослідницького аналітичного чемпіонату України, проведеного в Лондоні (Diploma of the first degree № DA-012/0047 Regarding the results of the II stage of the National Research Analytics Championship of Ukraine held in London (UK) on behalf of the Expert Commission (Head IASHE International Department Thomas Morgan; London, Great Britain, 2012).

Коло наук. інтересів: українознавство, українська етнологія, соціокультурна антропологія, медіафілософія, філософська психологія, методологічні й термінологічні аспекти українознавства, культуротворення, українська ідентичність, етнічна, політична й економічна психологія, арт-терапія, філософія і психологія мистецтва, психологія особистості. Здійснює розробки теоретико-методологічних засад українознавства як інтегративної науки, підготовку навчальних програм з українознавства, культурології та психології.

Осн. праці: Нации разные, но мир един. М., 1992 (у співавт.); Словник-довідник з конфліктології. Чернівці, 1996 (у співавт.); Формування парламентської більшості: стан, проблеми, перспективи. К., 2000 (у співавт.); Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. К., 2003 (у співавт.); Український світ. Навч. посібник. К., 2004 (у співавт.); Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини. К., 2004 (у співавт.); Пізнаємо Україну: Посібник. К., 2007 (у співавт.); Український modus vestiendi – спосіб зодягання; Монографія. К., 2008 (у співавт.); Українознавство: навч. посібник / За ред. М.І. Обушного. К., 2008 (у співавт.); Походження, становлення та розвиток українського народу / Воропаєва Т.С., Кагамлик С.Р., Конча С.В., Обушний М. І. та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 544 с.; Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти. Колективна монографія / За заг. ред. Т.І. Власової та Т.М. Талько. – Дніпропетровськ, 2010. – 320 с. (у співавт.); Юрій Шевельов – виклик часу і відповідь науковця: Монографія. – К.: МП «Леся», 2010. – 174 с. (у співавт.); Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку. Монографія колективу авторів / наук. ред. Т.І. Власова. – Дніпропетровськ, 2011. – 292 с. (у співавт.); Ave, Ukraina! Літопис Українотворення. К.: «Освіта України», 2011. – 1432 с. (у співавт.); Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації: Монографія / За ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. – Дніпропетровськ, 2012. – 456 с. (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи