ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Українське Наукове Студентське Товариство Університету Св. Володимира Українське Наукове Студентське Товариство Університету Св. Володимира

Засноване 1918 як загальноуніверситет. молодіжна наук. організація. Мета Тов-ва –з’єднання укр. студентства для підсилення його наук. знання у всіх галузях науки і розвитку укр. культури. Діяльність планувалося пов’язати з публічним читанням доповідей та рефератів, виданні журналів, праць, утворенні власної книгозбірні, організації наук. екскурсій та подорожей. Тов-во складалося з дійсних та почесних чл. Дійсними чл. товариства окрім студентів та викл. Ун-ту, могли бути слухачі та викл. ін. вищих шкіл Києва. Кожен дійсний чл. мав сплачувати чл. внески (1 крб. на семестр). Почесними чл. ставали особи, що зробили якісь важливі послуги Тов-ву або важливі наук. відкриття. Тов-во поділялося на автономні секції: іст.-літ., природн., мат., мед., прав. Секції щороку обирали: кер. наук. працями і старшину секції. Справами Тов-ва керували: Рада і Заг. збори. Рада складалася з голови, заст. голови, писаря, скарбника, бібліотекаря, 4 радників і кер. та старшин секцій. Чл. Ради обиралися на Заг. зборах на 1 рік. Заг. збори були щорічні (розглядався звіт та обговорювалися питання майбутньої діяльності). Звіт подавався до Правління Ун-ту св. Володимира. Чергові збори розв’язували поточні питання і читали наук. доповіді. Надзвичайні – вирішували екстраордин. справи. Діяльність Ради контролювалася спец. ревізійною комісією з 3 дійсних чл. О.Л. Якубін

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи