ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Української філології неспеціальних факультетів кафедра Української філології неспеціальних факультетів кафедра

Засн. у 1989 р. у зв’язку із впровадженням викл. укр. мови на всіх ф-тах Київ. ун-ту. До 2002 р. каф. очолювала доктор пед. наук, професор. Паламар Л.М., з 2002–04 – кандидат філологічних  наук, доцент. Доридор Г.К., з 2004 – кандидат філологічних  наук, доцент. Ткаченко Л.О. Гол. завдання колективу каф. – формування мовної культури студентів, майбутніх фахівців різних галузей діяльності. З цією метою розроблено нові програми з укр. мови (за профес. спрямуванням) для студентів різних спец., видано посіб. та підруч.: «Мова ділових паперів», «Українське ділове мовлення» – автори Паламар Л.М., Кацавець Г.М., «Практичний курс української мови» – Паламар Л.М., Бех О.В. (Ч.1), «Практичний курс української мови» – Паламар Л.М. (Ч.2), «Читаймо українською» – Паламар Л.М., Татьянченко Н.Ф., «Практикум з української мови» – Доридор Г.К., Козленко І.В., «Українська мова: Активні методи і форми навчання у вищій школі» – Любашенко О.В., «Українська мова. Фонетика. Орфоепія» – Гливінська Л.К. На каф. працюють висококваліфіковані викл.: доктор пед. наук, доцент. Любашенко О.В., кандидат філологічних  наук, доцент. Ткаченко Л.О., кандидат пед. наук, доцент. Татьянченко Н.Ф., кандидат філологічних  наук, доцент. Гливінська Л.К., кандидат філологічних  наук, доцент. П’ятецька О.В., кандидат філологічних  наук, доцент. Андрєєва Т.М., кандидат філологічних  наук, асистенти Акуленко А.А., Климентова О.В., Овсейчик, С.В., Зінченко Н.В., Кузьманенко А.В., Іванова О.В. Широкий спектр спец., за якими ун-т готує фахівців, вимагає постійного пошуку інтенсивних та ефективних методів навчання мови. У зв’язку з цим колектив каф. працює над такими осн. проблемами: наук. обґрунтування методів навчення укр. мови; дослідження і впровадження нових підходів вивчення системи фахових термінів різного профілю; формування мовної особистості, з урахуванням динаміки мовних змін у сусп-ві; удосконалення навч. матеріалів курсів «Українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська наукова мова». Викладацький колектив каф. бере участь у наук. конф. різного рівня, не лишається осторонь виховної роботи: організовує бесіди, екскурсії, радіовиступи та ін.

Гливінська Леся Костянтинівна

 • Останні зміни:
13.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
2000 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту; 2003 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 2003: асист., з 2011 – доцент. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ. З 2012 – докторант ІФ.

Читати далі >Доридор Ганна Кирилівна

 • Останні зміни:
02.12.1952- 17.02.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила філологічний  ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті працювала з 1970: лаборант каф. української мови; секретар деканату; зав. кабінету методики викладання; з 1982 – викл.; з 1989 – асист., з 2002 – доцент., зав. каф. української філології для неспеціальних ф-тів.

Читати далі >Забіяка Іван Михайлович

 • Останні зміни:
07.10.1953

Місце народження: с. Ярошівка Ромен. р-ну Сум. обл., тепер с. Українське Талалаївського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Журналіст, лексиколог, краєзнавець, покажчикознавець. Закінчив 1978 укр. відділення філол. ф-ту Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя (тепер – Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя). У Київ. ун-ті 1992–93 асист. каф. укр. філології філол. ф-ту (за сумісн). 2001–11 – старш. наук. співроб. ІЖ. З 2011 – доцент. к-ри соціальних комунікацій.

Читати далі >Климентова Олена Вадимівна

 • Останні зміни:
10.08.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1986 закінчила філологічний  ф-т, 2000 – асп-ру Київ. ун-ту. 1995–97 – навчалася в Ін-ті вдосконалення вчителів ім. Б.Грінченка. В Київ. ун-ті: 2003–04 – асист. каф. новітньої української літератури; з 2004 – асист. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ. З 2009 – докторант ІФ.

Читати далі >Любашенко Олеся Вадимівна

 • Останні зміни:
29.08.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1990 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 1998 – асист., з 2001 – доцент., з 2013 – професор. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ.

Читати далі >Мельник Світлана Євгенівна

 • Останні зміни:
31.05.1969

Місце народження: с. Ольшана Ічнянського р-ну Чернігів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту (1991), асп-ру (1994). В Київ. ун-ті: 1995–97, з 2004 – асист. каф. української філології для неспеціальних факультетів ІФ.

Читати далі >Овсейчик Станіслава Володимирівна

 • Останні зміни:
17.06.1980

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2002 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 2002–05 навчання в асп-рі. В Київ. ун-ті з 2006 – асист. каф. української філології для неспеціальних факультетів ІФ.

Читати далі >Паламар Лариса Максимівна

 • Останні зміни:
23.07.1936

Місце народження: с. Козичанка Макарів. р-ну Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
1959 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 1952–62 – учителька сш № 3 м. Верхнього Луган. обл. 1962–65 – асп. КДПІ. В Київ. ун-ті: 1965–89 – асист., доцент. підгот. ф-ту для інозем. громадян; 1989–2002 – зав. каф. української філології для неспеціальних факультетів філологічного ф-ту, з 1999 – професор. цієї ж каф.

Читати далі >П’ятецька Ольга Василівна

 • Останні зміни:
26.08.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1995 закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту. 1995–98 – асп. каф. слов’янської філології філологічного ф-ту. В Київ. ун-ті: 1999–2007– викл. підгот. ф-ту, з 2004 – асист., з 2010 – доцент. каф. української філології для неспеціальних факультетів ІФ.

Читати далі >Татьянченко Надія Федорівна

 • Останні зміни:
26.11.1943

Місце народження: с. Юркіно Рибінського р-ну Ярослав. обл. Росія.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
1967 – закінчила філологічний ф-т Київ. ун-ту (викл. рос. мови та л-ри). 1999 р. закінчила Київ. ун-т (викл. укр. мови та л-ри). В Київ. ун-ті: 1974–97 – асист., доцент. каф. української, російської мов для студентів-іноземців підгот. ф-ту; з 1997 – доцент. каф. української філології для неспеціальних факультетів філологічного ф-ту.

Читати далі >Ткаченко Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
18.11.1955

Місце народження: с. Шамівка Знам’ян. р-ну Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1978 закінчила філологічний ф-т, 1984 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1984 співроб. каб. методики викл. філологічного ф-ту, з 1989 – асист., з 1998 – доцент., з 2004 – зав. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ.

Читати далі >Ткаченко Олена Петрівна

 • Останні зміни:
20.05.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: з 1999 – викл. каф. історії української літератури та шевченкознавства, української філології для неспеціальних факультетів, української літератури ХХ ст., з 2006 – доцент. каф. новітньої української літератури.

Читати далі >Федорчук Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
15.04.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Тележурналіст. Закінчила 1996 філол. ф-т, 1999 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. каф. укр. філології для неспец. ф-тів філол. ф-ту (2000), н. с., доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ (з 2001).

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи