ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гливінська Леся Костянтинівна

13.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

2000 закінчила філологічний  ф-т Київ. ун-ту; 2003 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 2003: асист., з 2011 – доцент. каф. української філології для неспеціальних ф-тів ІФ. З 2012 – докторант ІФ. Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська мова за професійним спрямуванням». Кандидат дис. «Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського» (2005). Осн. напрями наук. діяльності: лінгвостилістика, етнолінгвістика, методика викладання мовознавчих курсів у ВШ. Автор понад 30 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація (2006); Сучасна українська мова. Фонетика / Посіб. для студентів ВНЗ (2008); Українська мова. Фонетика. Орфоепія. Навч. посіб. для студентів ВНЗ. К., 2009.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи