ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Української філософії та культури кафедра Української філософії та культури кафедра

Створена 1991 як каф. іст. укр. філософії. З 1993 – сучас. назва. З 1991 зав. каф. професор. М.Ю. Русин. Напрями наук. досліджень: історія укр. філософії, укр. культури, філософські проблеми дослідження масової культури та фольклору, культурологія. Наук. школи: історія укр. філософії та історія укр. культури. Склад каф.: вісім співробітників, у тому числі три професор. (М.Ю. Русин, І.В. Огородник, Н.Ю. Кривда), п'ять доц. (Н.Ю. Кривда, Т.К. Огнєва, В.О. Пшеничнюк, А.О. Погорілий, Г.В. Вдовиченко). Викл. каф. розробили програми курсів з історії філософії України, історії укр. культури, плани семінарських занять, метод. посіб. з названих дисциплін, які стали типовими для всіх навч.-освіт. закладів країни. Каф. підтримує тісні зв‘язки з провідними ВНЗ України та поза її межами, зокрема: Львів., Чернів., Івано-Франків. ун-тами, НаУКМА, Нац. аграрним ун-том, Нац. пед. ун-том ім. М.П. Драгоманова, науковцями Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Мюнхен. ун-том (ФРН), Тянзинським ун-том (КНР). Колективні праці останніх років: Україна: філософський спадок століть. Хроніка-2000 : у 2 т. – К., 2000; Історія української філософії : підручник. – К., 2008.

Вдовиченко Георгій Валерійович

  • Останні зміни:
08.07.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1997). Канд. дис. "Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномена людського буття діячами українського відродження 20-х рр. ХХ ст. (М.Г. Хвильовий, М.Г. Куліш, О.С. Курбас)" (2001). У Київ. ун-ті: з 2000 – асист., з 2006 – доцент кафедри української філософії та культури.

Читати далі >Кривда Наталія Юріївна

  • Останні зміни:
25.07.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1988). Канд. дис. "Самореалізація особистості митця в творчому процесі" (1992). Докт. дис. "Укр. діаспора: досвід культуротворення" (2009). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., з 2000 доцент каф. української філософії та культури.

Читати далі >Лосєв Ігор Васильович

  • Останні зміни:
10.03.1955

Місце народження: м. Севастополь.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський факультет, Київ. ун-т (1979), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1985). У Київ. ун-ті: 1991–2000 доцент каф. української філософії та культури.

Читати далі >Огнєва Тетяна Констянтинівна

  • Останні зміни:
30.11.1962

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Актриса театру й кіно, філософ. Закінчила акторський ф-т Київ. держ. театр. ін-ту ім. І. Карпенка-Карого (1987), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. "Проблема людини у філософії і культурі України ХVII ст." (1996). У Київ. ун-ті: з 1995 асист., з 2000 доцент каф. української філософії та культури.

Читати далі >Огородник Іван Васильович

  • Останні зміни:
25.06.1938

Місце народження: с. Княжа Криниця Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Методологічний аналіз біофізичних і біохімічних досліджень вищої нервової системи" (1973). Докт. дис. "Проблема становления и развития диалектического мышления в биологии (Историко-гносеологический и методологический аспекты)" (1983). У Київ. ун-ті: з 1992 професор. каф. української філософії та культури.

Читати далі >Погорілий Андрій Олександрович

  • Останні зміни:
04.07.1966

Місце народження: м. Луцьк.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1991). Канд. дис. "Дмитро Чижевський як історик філософії" (1999). У Київ. ун-ті: з 1994 асист., з 2004 доцент каф. української філософії та культури.

Читати далі >Пшеничнюк Владислав Олександрович

  • Останні зміни:
01.05.1946

Місце народження: с. Лаврики Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Формування політичної армії соцреволюції в розвинутих капіталістичних странах" (1981). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1991 доцент каф. української філософії та культури.

Читати далі >Руденко Сергій Валерійович

  • Останні зміни:
06.04.1983

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник декана.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2005). Канд. дис. "Іст.-філософських концепція В.П. Петрова (методол. аспект аналізу)" (2006). У Київ. ун-ті: з 2006 асист. каф. української філософії та культури, з 2009 заст. декана філософського ф-ту з наук. роботи, з 2010 доцент каф. укр. філософських та культури.

Читати далі >Русин Мирослав Юрійович

  • Останні зміни:
19.12.1944

Місце народження: с. Струбовисько Краків. воєводства, Польща.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: завідувач кафедри.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. "Проблема критеріїв сучас. фольклору в естетиці" (1980). У Київ. ун-ті: з 1975 асист., старш. викл., з 1982 доцент каф. етики та естетики. У 1987–89 заст. декана філософського ф-ту. З 1991 зав. каф. української філософії та культури.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи