ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Білик Борис Іванович

07.01.1936- 14.12.2008

Місце народження: с. Гребінки, Васильківського району, Київської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1960 історичний ф-т, 1969 асп-ру при каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1960–66 учитель історії. У Київ. ун-ті: 1970–73 старш. викл., 1973–85 доц., 1985–2000 проф. каф. історії КПРС природ. ф-тів. Канд. дис. «Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации. (На материалах энергостроек и электростростанций УССР в 1959–1965 гг.» (1969), докт. дис. «Деятельность КПСС по дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества украинского народа с братскими народами СССР» (1982). Наук. інтереси сягають дослідження окремих питань історії КПРС, а після здобуття Україною незалежності аспектів іст. минулого нашої держави, теми всесвіт. та укр. культури, зокрема укр.-рос. відносинах доби Козацько-гетьманської держави, історії укр. культури з прадавніх часів до сьогодення, етнополітичній історії України ХVІІ – ХVІІІ ст. Автор бл. 150 наук., наук.-попул. праць. Осн. праці: Ленінське братерство народів. Діяльність Комуністичної партії по дальшому зміцненню дружби і співробітництва українського народу з братніми народами СРСР. 1946–1961 р.р. К., 1980; Історія України: Хрестоматія: У 2–х ч. К., 1996; Історія сучасного світу: Навчальний посібник. К., 2001; Формування Гетьманської козацької держави за часів Хмельниччини / Гуманітарні науки і сучасність: Зб. наук. праць. К., 2002. Л-ра: Панібудьласка В. Ф. Рецензія на монографію «Ленінське братерство народів» (К., 1980) // УІЖ. 1981; Казьмирчук Г.Д. Білик Борис Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Пам’ятаємо // Соціальна історія. 2007. Вип.ІІІ. Арх.: Архів КНУТШ. 2000. Спр. 13–пвс. 

Автор: Г. Д. Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи