ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дячук Леонтій Володимирович

03.04.1960

Місце народження: с. Озеряни Дубнівського (нині Дубенського) району Рівненської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

1987 закінчив іст. ф-т Київ. ун-ту. Гол. Студ. наук. тов-ва ф-ту, переможець Всесоюзних та Республіканських конкурсів сусп. та гуманітарних наук. Після закінчення іст. ф-ту працював на каф. України історії та етнополітики. Читав курс «Історія України», з 1998 підготував і читав спецкурс «Історія візантійського права», на юрид. ф-ті ун-ту. В 1996 обирався та працював за сумісн. заст. гол. профкому ун-ту. Стажувався в Ін-ті Сх. та Пд.-Сх. Європи Віденського ун-ту (Австрія) та Ін-ті археографії та джерелознавства НАН України. З 2003 за сумісн. читає лекції та веде семінарські заняття на юрид. ф-ті. У 2004–2011 – доц. каф. теорії та історії держави і права, з 2011 – доц. каф. історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис. – «Іст.-правові записки українського дворянства (кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст.) як пам’ятки історичної думки» (2001). На юрид. ф-ті викладає заг. курси – «Історія держави і права заруб. країн», «Релігієзнавство та канонічне право», а також спецкурс «Історія візантійського права». Тривалий час за сумісн. працює у Фінансово-правовому коледжі КНУТШ. Всього 39 наук. та навч.-метод. публікацій. Наук. інтереси Д. пов’язані з іст. та правовими проблемами України еліти кінця ХVІІІ – поч. ХІХ ст., з джерелознавчими та історіограф. аспектами іст. та правових пам’ятників України, проблемами нац. Відродження ХІХ ст., міжн. аспектами даної проблематики. Досліджує різні аспекти історії візантійського права. Осн. праці: Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV – ХХ ст. Навч. посіб. 2-ге вид. доп. і перероб. К., 2003 (у співавт.); Історія Києва від княжих часів до сучасності: Зб. документів і матеріалів: Навч. посіб. К., 2005 (у співавт.) та ін. Окрім того він автор та співавтор навч. та навч.-метод. посіб., програм курсів, словникових видань, збірки документів і матеріалів: «Історія сучас. світу. Соц.-політ. історія ХV-ХХ ст.» (три перероблені. вид.), «Історія Києва від княжої доби до сучасності», навч. посіб., хрестоматії, збірки тестів, практикуми з «Історії України». Впродовж викладацької роботи на юрид. ф-ті займається зібранням, систематизацією та дослідженням пізньорим., візантійського та канонічного права. 

Автор: О.Л.Копиленко

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи