ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горбань Тетяна Юріївна

07.08.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1993 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1996 асп-ру Ін-ту нац. відносин і політології НАН України (тепер Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України). Мол. наук. співроб. (1996–2000), наук. співроб. відділу нац. меншин (з 2000) Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Одночасно викл., доц. (2004) каф. історії НТУУ «КПІ» (2000–08). У Київ. ун-ті: доц. (2004) каф. української історії та етнополітики. Викладає нормат. курси «Історія України», «Етнополітика». Канд. дис. «Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918–1928 рр.)» (1996), наук. кер. акад. І.Ф.Курас. Сфера наук. інтересів – історія укр. етнополітичної думки, вітчизн. історія початку ХХ ст., проблеми українознавства. Заст. відп. ред. журналу «Сторінки історії: збірник наукових праць» (2000–04). Отримувала стипендію Президента України для молодих учених (2002–04). Відзначена Подякою Київського міського голови (2004). Автор і співавт. 80 наук. і наук.-метод. праць. Осн. праці: Етнонаціональна структура регіонів України: динаміка розвитку // Наукові записки. Зб. Сер. «Політологія і етнологія». К., 2002. Вип.19; Історія України. Соцьно-політичні аспекти. Навч. посібник для вищих закладів освіти. К., 2003 (у співавт.); Крим в етнополітичному вимірі. К., 2005 (у співавт.); Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів. К., 2008 (у співавт.); Питання української соборності в ідейно-політичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть // Часопис української історії. К., 2008. Вип.10, К., 2009. Вип.11. 

Автор: А.П.Коцур

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи