ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Горбань Юрій Андрійович

20.09.1937

Місце народження: с. Матіївка Бахмацького району, Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1964 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту. У 1964–67 асист. Миколаїв. кораблебудівного ін-ту ім. адм. С.О.Макарова. З 1967 у Київ. ун-ті: асп., асист., старш. викл., доц., проф. іст. ф-ту, 1986–91 проф. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті; 1996–2002 зав. каф. української історії та етнополітики, з квітня 2002 проф. каф. Лекції з нормат. курсів («Історія КПРС», «Політична історія», «Історія України») та ін. форми навч.-вих. роботи проводив на ф-ті кібернетики. Читав ряд спец. курсів, зокрема з етнополітики, укр. державності та ін. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за мобилизацию рабочего класса на выполнение первой пятилетки (На материалах КП Украины)» (1971), докт. дис. «Руководство Компартии Украины развитием промышленности республики в период социалистической индустриализации СССР. 1926–1937 гг.» (1984). Підготував 23 канд. іст. наук. Понад 22 роки працював вч. секретарем спец. ради з іст. дисциплін, чл. відповідної експертної ради ВАК України. Тривалий час був чл. вчених рад ф-ту кібернетики та іст. ф-ту. Напрямок наук. інтересів – сусп.-політ., культурне життя України в 1920–30-х, етнополіт. відносини в Україні ХІХ – ХХ ст., окремі проблеми світової історії міжвоєнного періоду (1919–39). Автор понад 70 наук. праць. Осн. праці: Ленинским курсом социалистической индустриализации (из опыта Компартии Украины по руководству развитием промышленности). К., 1984; Історія України. Хрестоматія: У 2-х ч. К., 1996; Історія української та зарубіжної культури. К., 1999 (у співавт.); Історія сучасного світу. К., 2001 (у співавт.) Л-ра: Г.Д.Казьмирчук, М.Г.Казьмирчук. Горбань Юрій Андрійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Казьмирчук М. Горбань Юрій Андрійович // Часопис української історії. 2008. Вип.10. Арх.: Архів КНУТШ. 2004. Спр.26–пвс.

Автор: М.Г.Казьмирчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи