ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Іваницька Лілія Василівна

15.06.1969

Місце народження: с.м.т. Ємільчино Ємільчинського району, Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1991 історичний ф-т, 2003 асп-ру каф. новітньої історії України іст. ф-ту Київ. ун-ту. Працювала вчителем історії та суспільствознавства в київській сш № 286. У Київ. ун-ті: асист. (2003), доц. (2008) каф. української історії та етнополітики іст. ф-ту. Викладає курси: «Історія України», «Актуальні проблеми українознавства», «Історія обчислювальної техніки та інформаційних систем» для студ. ф-ту кібернетики, «Історія науки і техніки України» для студ. іст. ф-ту. Канд. дис. «Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» (2004), наук. кер. проф. А.Г. Слюсаренко. Досліджує проблеми, що пов’язані з розвитком обчислювальної техніки та особливості розвитку вітчизн. кібернетичної науки, цікавиться проблемами історії розвитку науки і техніки. Автор понад 90 наук. статей та навч.-метод. розробок. Осн. праці: Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. К., 2007 (у співавт.); Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Зб. документів і матеріалів / За заг. ред. А.П.Коцура, Н.В.Терес. К., 2008; Історія України. Джерельний літопис / За заг. ред. В.І.Червінського, М.І.Обушного. К., 2008 (у співавт.); Актуальні проблеми природознавства. Метод. рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. К., 2006; Історія розвитку обчислювальної техніки та інформаційних технологій. Методичні рекомендації та матеріали для самостійної роботи студентів. К., 2007. Л-ра: Терес Н. Іваницька Лілія Василівна // Часопис української історії. 2008. №10. 

Автор: Н.В.Терес

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи