ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Коцур Анатолій Петрович

06.01.1963

Місце народження: с. Сакуниха Недригайлівського району Сумської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1985 іст. ф-т, 1991 асп-ру Чернівецького ун-ту. 1985–86 зав. метод. лаб. іст. ф-ту, 1986–89 стажист-дослідник каф. історії СРСР і УРСР, 1991–92 асист., доц. (1992) каф. історії України Чернівецького ун-ту. Проф. каф. історії та культури України Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту (2001–03). У Київ. ун-ті з 2003: проф., зав. каф. української історії та етнополітики історичного ф-ту. Підготував та викладає курси: «Історія України», «Історіографія історії України», «Сучасна укр. історіографія», «Актуальні проблеми історії України», «Методика викладання історії у вищій школі», «Історія науки і техніки в Україні», 4 спец. курси. Канд. дис. «Роль местных советов депутатов трудящихся в обеспечении промышленного развития западных областей Украинской ССР (50-е годы)» (1991), докт. дис. «Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.» (2001). Коло наук. інтересів: історія укр. державності, укр. нац. ідея ХІХ–ХХІ ст., сучас. вітчизн. історіографія, актуальні питання історії України ХVІІІ–ХХІ ст. Відмінник освіти України (2002), Засл. працівник освіти України (2007), Відмінник аграрної освіти і науки України (2007). Має відзнаки Міністерства аграрної політики України, Прикордонних військ України, Київ. міського голови, Коломий. і Глухів. райдержадміністрацій, Почесну відзнаку ім. Григорія Сковороди. Чл. ред. колегій 8 наук. фахових видань, засн. і гол. ред. «Часопису української історії». Наук. ред. понад 30 монографій, довідників, підруч.; рецензент понад 65 наук. праць; опонент понад 35 дис. досліджень. Під кер. К. захищено більше 12 канд. дис. Член 3 спец. вч. рад по захисту канд. і докт. дис.; чл. Вч. ради іст. ф-ту. Чл. Укр. іст. тов-ва; іст.-культ. тов-ва ім. П. Калнишевського. Неодноразово призначався головою Держ. екзам. комісій, акредитаційних комісій ВНЗ. Веде автор. передачу «Історія укр. державності» на Всесвіт. службі радіомовлення та цикл іст. розповідей на ТБ. Входить до ряду оргкомітетів з відзначення пам’ятних і знаменних дат в історії України. Автор 416 наук. публікацій, 17 монографій, 79 навч.-метод. робіт, 18 підр. і навч. посібн., в т.ч. 10 із грифом МОН України. Осн. праці: Історія України: Навч. посіб. Чернівці, 1996 (у співавт.); Шлях на Голгофу. Від кошового П. Калнишевського до СВУ. К., 1996; Історіографія історії України: Курс лекцій. Чернівці, 1999 (у співавт.); Пошуки шляхів національного відродження в історичній думці України ХVІІІ ст.: Монографія. Чернівці, 2000; Українська державність: історія та сучасність: Монографія. Чернівці, 2000; Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та російської еліти кінця ХVІІІ–ХХ ст.: Монографія. Чернівці, 2000 (у співавт.); Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: Монографія. Чернівці, 2000; Історія Києва: від княжої доби до сучасності. Зб. док. і матер. К., 2005 (у співавт.); Парламентаризм в Україні др. пол. ХІХ – 1920 р.; історіографія: Монографія. К., 2009. Л-ра: Анатолій Петрович Коцур: Бібліогр. покажч. Штрихи до біографії. Чернівці, 2003; Українські історики ХХ ст. К.; Львів, 2003; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.,2004; Національна академія наук України та державні академії наук. К., 2008; Україна та Столипінська аграрна реформа: передумови, завдання, здійснення: Монографія. К., 2008 (у співавт.); Парламентаризм в Україні другої половини ХІХ ст. – 1920 р.: історіографія: Монографія. К.; Чернівці, 2009 (у співавт.); Проблематика досліджень з історії України (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.): Монографія. Корсунь-Шевченківський, 2009 (у співавт.); Історія України. Підручник. К., 2009 (у співавт.); Коцур А.П. Історія України. Підручник. К., 2010 (у співавт.); История Украины. Учебник. К., 2010. (у співавт.); Діячі науки і культури України: Нариси життя та діяльності: Навчальне видання. К.; Чернівці, 2010 (у співавт.); Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.). К., 2011 (у співавт.); Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.). Корсунь-Шевченківський, 2011 (у співавт.); Володимир Коцур: життя наче спалах. К.; Переяслав-Хмельницький, 2012 (у співавт.). 

Автор: В.Ф.Колесник

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи